Informacje bieżące

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” - dokumenty do pobrania

16.11.2018 r.

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” realizowany w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr  RPZP.06.01.00-32-K003/16-00.

czytaj więcej »

Trzecie posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

Trzecie posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

25.10.2018 r.

W dniu 22.10.2018 r. w odbyło się trzecie posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju. Rolą Rady Inwestycyjnej jest doradztwo w zakresie realizacji zadań wynikających z Umowy Powierzenia realizacji zadań własnych województwa zachodniopomorskiego, zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

czytaj więcej »

Konferencja #Sukces

Konferencja #Sukces

24.10.2018 r.

15 października 2018 r. odbyła się konferencja #Sukces. Tylko dla odważnych.

Zapraszamy do obejrzenia załączonej prezentacji.

czytaj więcej »

Przekazujemy kolejne środki z puli Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

Przekazujemy kolejne środki z puli Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

04.10.2018 r.

Informujemy, że 4 października 2018 roku, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A podpisała z „Funduszem Pomerania” Sp. z o.o. Umowę Operacyjną I Stopnia na kwotę 30 mln zł.

czytaj więcej »

starsze