Informacje bieżące

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” - dokumenty do pobrania

14.08.2018 r.

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” realizowany w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr  RPZP.06.01.00-32-K003/16-00.

czytaj więcej »

starsze