Informacje bieżące

Prezes ZARR S.A. Robert Michalski w debacie z prof. Leszkiem Balcerowiczem o „Perspektywach polskiej gospodarki”

Prezes ZARR S.A. Robert Michalski w debacie z prof. Leszkiem Balcerowiczem o „Perspektywach polskiej gospodarki”

08.02.2019 r.

17 stycznia br. Profesor Leszek Balcerowicz był gościem Północnej Izby Gospodarczej w szczecińskim Hotelu Radisson Blu, gdzie odbył się poprowadzony przez profesora wykład, podczas którego wiele mówił na temat sukcesów trzech dekad wolnej Polski. Nie zabrakło odniesień do bieżącej polityki.

czytaj więcej »

Wprowadzamy poręczenia gwarancji bankowych, wadiów, faktoringu dla zachodniopomorskich przedsiębiorców

Wprowadzamy poręczenia gwarancji bankowych, wadiów, faktoringu dla zachodniopomorskich przedsiębiorców

21.12.2018 r.

Informujemy, że 19 grudnia 2018 roku, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A podpisała z „Funduszem Pomerania” Sp. z o.o. dwie Umowy Operacyjne I Stopnia na łączną kwotę 22 mln zł.

czytaj więcej »

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” - dokumenty do pobrania

19.12.2018 r.

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” realizowany w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr  RPZP.06.01.00-32-K003/16-00.

czytaj więcej »

Trzecie posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

Trzecie posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

25.10.2018 r.

W dniu 22.10.2018 r. w odbyło się trzecie posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju. Rolą Rady Inwestycyjnej jest doradztwo w zakresie realizacji zadań wynikających z Umowy Powierzenia realizacji zadań własnych województwa zachodniopomorskiego, zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

czytaj więcej »

Konferencja #Sukces

Konferencja #Sukces

24.10.2018 r.

15 października 2018 r. odbyła się konferencja #Sukces. Tylko dla odważnych.

Zapraszamy do obejrzenia załączonej prezentacji.

czytaj więcej »

Przekazujemy kolejne środki z puli Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

Przekazujemy kolejne środki z puli Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

04.10.2018 r.

Informujemy, że 4 października 2018 roku, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A podpisała z „Funduszem Pomerania” Sp. z o.o. Umowę Operacyjną I Stopnia na kwotę 30 mln zł.

czytaj więcej »

starsze