Informacje bieżące

Inauguracyjne posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju (ZFR)

12.02.2018 r.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju (ZFR) odbyło się w dniu 06.02.2018 r. Rada Inwestycyjna ZFR została powołana na podstawie zawartej w dniu 01.08.2017 r. Umowy Powierzenia realizacji zadań własnych województwa zachodniopomorskiego, pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Rada Inwestycyjna ZFR pełni dla ZARR rolę doradczą w zakresie realizacji zadań wynikających z Umowy.

Podczas posiedzenia odbyło się uroczyste wręczenie aktów powołania Członkom Rady Inwestycyjnej ZFR, przedstawienie dokumentów strategicznych ZFR oraz omówiono najważniejsze założenia dokumentacji przetargowej na Produkt Finansowy Reporęczenie. Ogłoszenie wspomnianego przetargu planowane jest na pierwszą połowę br.

Rada Inwestycyjna ZFR przez najbliższy rok funkcjonować będzie w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Rady - Pan Przemysław Pluskota.
  2. Zastępca Przewodniczącego - Pan Rafał Wiechecki.
  3. Członek Rady – Pan Sebastian Kaczmarek.
  4. Członek Rady - Pani Magdalena Kafarska.
  5. Członek Rady – Pan Jakub Lasota.

Więcej artykułów w: Aktualności