Informacje bieżące

Kolejna umowa w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

27.09.2018 r.

Informujemy, iż dnia 25 września 2018 roku Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A podpisała kolejną Umowę Operacyjną I Stopnia w ramach Produktu Finansowego „ Reporęczenie” z POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na kwotę 15 mln zł. Niniejsza Umowa przyczyni się do poprawy dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego do zewnętrznych źródeł finansowania. Dzięki zawartej umowie ze wsparcia będzie mogło skorzystać co najmniej 100 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Po szczegóły oferty zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z naszym Pośrednikiem Finansowym.

http://polfund.com.pl/

Więcej artykułów w: Aktualności