Informacje bieżące

Konferencja Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej 18.10.2017

06.10.2017 r.

Konferencja Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej 18.10.2017

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje VI edycję konferencji „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”, która odbędzie się 18 października 2017 r. w Operze na Zamku w Szczecinie.

Współorganizatorami przedsięwzięcia oprócz ZARR S.A. są Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Jeremie 2. Wydarzenie będzie promowało instrumenty finansowe dwóch perspektyw 2007-2013
i 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Konferencja ta jest skierowana do przedsiębiorców, w tym do mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw, osób bezrobotnych, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, instytucji finansowych, inwestorów, którzy mogą być beneficjentami ostatecznymi czy pośrednikami finansowymi inicjatywy JEREMIE i/lub instrumentów finansowych perspektywy 2014-2020.

Konferencja ZDIIF to kompendium wiedzy na temat instrumentów finansowych, dzięki którym wykorzystanie Funduszy Unijnych jest skuteczniejsze i efektywniejsze m.in. poprzez mobilizację dodatkowych zasobów finansowych pochodzących ze źródeł prywatnych
i publicznych oraz kierunków działań w ramach instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowy plan konferencji: http://zdiif.zarr.com.pl/

 

 

Więcej artykułów w: Aktualności