Informacje bieżące

Konferencja ZDIIF- relacja z wydarzenia

20.10.2017 r.

W dniu 18.10.2017 roku w Operze na Zamku odbyła się konferencja Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej. Wzięło w niej udział blisko 270 osób.

Przedsiębiorcy otrzymali wiedzę jak sięgnąć po finansowe wsparcie zwrotne pochodzące z Unii Europejskiej takie jak: pożyczki, poręczenia, wejścia kapitałowe, a także pożyczki dla osób fizycznych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą po dłuższej nieobecności na rynku pracy.

Głos zabrali pośrednicy finansowi oferujące powyższe wsparcie finansowe ale także firmy z naszego regionu, które z tego wsparcia skorzystały. Przedsiębiorcy opowiadali innym przedsiębiorcom o tym jak „od kuchni” wygląda korzystanie z instrumentów finansowych i, że nie jest to ani trudne ani, jak niektórzy myślą, aż tak ryzykowne. Nie zabrakło także stoisk z ofertą pośredników finansowych.

Tegoroczną edycję ZDIIF uświetniły wystąpienia dwóch mówców: Pana Marcina Mrowca, Głównego Ekonomisty PKO SA, który zaprezentował trendy w gospodarce oraz byłego selekcjonera kadry narodowej w piłce nożnej Jerzego Engela, który pokazał jak techniki stosowane w sporcie przekładają się na biznes.

W tegorocznej edycji duży nacisk położony był także na zachęcenie kobiet do podejmowania ryzyka i zakładania przedsiębiorstw.

Po panelach dyskusyjnych odbyły się trzy szkolenia tematyczne: dla zainteresowanych instrumentami kapitałowymi, dla zainteresowanych wsparciem w ramach JEREMIE oraz bezzwrotnym i zwrotnym wsparciem z RPO WZ 2014-2020 oraz dla zainteresowanych efektywnym kształtowaniem wizerunku firmy

Konferencję prowadziła aktorka, ale także przedsiębiorca Aleksandra Mikołajczyk.

 

Galeria z wydarzenia zamieszczona jest na naszym Facebooku:

https://www.facebook.com/wzp.zarr

 

Więcej artykułów w: Aktualności