Informacje bieżące

Nowy projekt WeP UP!

17.11.2017 r.

Nowy projekt WeP UP!

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego jest jednym z głównych twórców zwycięskiego wniosku „WeP UP! West Pomeranian ICT Start Hub”, który dzięki ocenie Komisji Europejskiej będzie realizowany w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi dysponującymi odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie szeroko pojętego wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności. Spółka, jako reprezentacja strony polskiej i jednocześnie koordynator konsorcjum, będzie pełnić poniekąd rolę menadżera całego projektu czuwając nad jego realizacją a przede wszystkim wdrażając bezpośrednio założone działania wspierające rozwój start –upów z Pomorza Zachodniego poprzez ekspansję zachodniopomorskich przedsiębiorców na rynek międzynarodowy i paneuropejski.

Realizowany przez ZARR S.A. projekt polegać będzie na stworzeniu trwałego ekosystemu przyjaznego start-upom, w szczególności z branży ICT, opartego na ścisłej współpracy jednostek zaangażowanych w ich rozwój, takich jak uczelnie wyższe, inwestorzy prywatni, organizacje pozarządowe czy instytucje wspierające szeroko pojęty postęp i innowacyjność, angażujący potencjał regionalny.

Namacalnym efektem tego pilotażowego projektu będzie trwała sieć powiązań pomiędzy tymi jednostkami, również w zakresie międzynarodowym, co zaowocuje ponadto wymianą dobrych praktyk i przysłuży się rozwojowi środowiska wspierającego działalność start-upów w województwie zachodniopomorskim i powstaniu w naszym regionie kilkunastu start-upów.

WeP UP! realizowany będzie przez 12 miesięcy od stycznia 2018 r. W tym czasie wszyscy planujący założyć działalność gospodarczą będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanej na potrzeby projektu platformy zbudowanej w powiązaniu z prestiżową platformą Start-up Europe, dzięki czemu dziesiątki start-upów i scale-upów rozszerzy swoją działalność i skorzysta z efektów projektu.

Ponadto, trwałym punktem WeP UP! ma być tzw. One stop shop, czyli stacjonarne centrum obsługi przedsiębiorcy, gdzie będzie można uzyskać informacje o dostępnych formach finansowania, zakładaniu działalności gospodarczej, wsparcie ze strony uczestników ekosystemu i oferty współpracy z firmami branżowymi z krajów partnerskich.

Co warte podkreślenia, środki uzyskane w ramach projektu WeP UP!, mimo że pozyskane bezpośrednio od Komisji Europejskiej, poza Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, zostaną wykorzystane w sposób komplementarny z pozostałymi projektami realizowanymi przez Spółkę ze środków unijnych i zostaną przeznaczone przede wszystkim na tworzenie nowych możliwości dla lokalnego systemu start-upów, które pozwolą zachodniopomorskim przedsiębiorcom włączyć się we współpracę z klastrami i ekosystemami w całej Europie, a także zapewnić większą spójność między różnymi inicjatywami UE.

Tym samym, przedsiębiorca w ZARR S.A. będzie mógł otrzymać kompleksowe wsparcie – od zakładania działalności, po pożyczki na jej rozwój, dotacje na szkolenia i rozwój zawodowy oraz zbudowanie siatki kontaktów biznesowych.

Zwycięski projekt WeP UP!, w perspektywie długofalowej, dostarczy nie tylko wiedzy, nowych pomysłów i know-how w celu zapewnienia trwałego systemu rozwojowego ale przede wszystkim podniesie znaczenie regionu na arenie międzynarodowej poprzez realizację założonych w ramach projektu działań mających bezpośredni wpływ na tworzenie nowych możliwości rozwojowych.

Projekt WeP UP! to także dodatkowe, zupełnie nowe środki dla regionu – odrębne od dystrybuowanych aktualnie za pośrednictwem RPO WZ 2014-2020.

img_5475_0.jpg

img_5475_0.jpg

img_5427.jpg

img_5427.jpg

Więcej artykułów w: Aktualności