Informacje bieżące

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” - dokumenty do pobrania

03.08.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

1.    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa,

2.    Formularz zgłoszeniowy,

1.2.1Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMŚP,

1.2.2Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,

1.2.3Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

1.2.4Formularz uczestnika usługi rozwojowej,

3.    Wzór umowy o przyznaniu wsparcia,

1.3.1Wzór wykaz uczestników korzystających z usługi rozwojowej,

1.3.2Wzór rozliczenia wsparcia.

 

Więcej artykułów w: Aktualności