Informacje bieżące

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” - dokumenty do pobrania

19.12.2018 r. 08:00

Dokumenty do pobrania:

  1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
    1. Zał. nr 1 do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1.1.1 Załącznik nr 1 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MMŚP

1.1.2     Zał. nr 2 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

1.1.3     Zał. nr 3a do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Formularz de minimis

1.1.4     Zał. nr 3b do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Formularz de minimis

1.1.5     Zał. nr 3c do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Formularz de minimis

1.1.6     Zał. nr 4 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO FORMULARZ UCZESTNIKA USŁUGI ROZWOJOWEJ

1.1.7     Zał. nr 6 OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INSTRUKCJĄ ZA POŚREDNICTWEM  BUR

 

  1. Zał. nr 2 do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  UMOWA O PRZYZNANIU WSPARCIA

 

    1. Zał. nr 5 do UMOWY O PRZYZNANIU WSPARCIA   WYKAZ UCZESTNIKÓW
    2. Zał. nr 6 do UMOWY O PRZYZNANIU WSPARCIA   ROZLICZENIE WSPARCIA

Więcej artykułów w: Aktualności