Informacje bieżące

Przekazujemy kolejne środki z puli Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

04.10.2018 r.

Przekazujemy kolejne środki z puli Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

Informujemy, że 4 października 2018 roku, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A podpisała z „Funduszem Pomerania” Sp. z o.o. Umowę Operacyjną I Stopnia na kwotę 30 mln zł.

 

To już trzecia w tym roku umowa w ramach Produktu Finansowego „Reporęczenie” zawarta z pośrednikami finansowymi wyłonionymi w ramach przetargu nieograniczonego. Dwie wcześniejsze to umowa z Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. na kwotę 5 mln zł i z POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na kwotę 15 mln zł.

 

Wsparcie udzielane pośrednikom finansowym ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju przyczyni się do poprawy dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego do zewnętrznych źródeł finansowania.

 

Umowa z „Funduszem Pomerania” Sp. z o.o. przewiduje udzielenie poręczeń kredytów, pożyczek lub leasingu co najmniej 160 przedsiębiorcom z sektora MŚP mających na celu wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie konkurencyjności.

 

Po szczegóły oferty zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z „Funduszem Pomerania” Sp. z o.o.  - w Szczecinie, Plac Hołdu Pruskiego 9 lub na

https://funduszpomerania.pl

 

DSC00967_(2).JPG

DSC00967_(2).JPG

Więcej artykułów w: Aktualności