Informacje bieżące

Środki JESSICA i JEREMIE zarządzane już z regionu

03.10.2017 r.

Z początkiem października br. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR S.A.) stała się Regionalnym Funduszem Rozwoju – czyli podmiotem zarządzającym 430 milionami zł będącymi w obrocie w produktach finansowych w ramach inicjatyw JESSICA i JEREMIE. Jest to pierwszy etap długofalowego planu mającego na celu uczynienie z ZARR S.A. instytucji finansującej politykę rozwojową Pomorza Zachodniego, której działalność zminimalizuje efekt spodziewanego ograniczenia dopływu środków z Unii Europejskiej po 2023 r.

ZARR S.A. przejmuje rolę, którą dotychczas pełnił Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) stając się menadżerem zarządzającym kapitałem zaangażowanym w instrumenty zwrotne, a pochodzącym ze środków powierzonych naszemu województwu przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. ZARR S.A. to instytucja obecna od ponad dwóch dekad na Pomorzu Zachodnim, której podstawowym celem statutowym jest promocja oraz aktywizacja gospodarcza regionu. Misję tą ZARR S.A. wypełnia obecnie dystrybuując m.in. dotacje finansujące usługi rozwojowe w firmach (do 80 % na szkolenia dla pracowników) oraz bony na usługi doradcze dla przedsiębiorstw.

Już w pierwszej połowie września br. ZARR S.A. przekazana została w zarządzanie pierwsza część środków z puli owych 430 mln zł., zaangażowana w pożyczki JESSICA udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. i Bank Zachodni WBK S.A. Oba banki dysponując środkami JESSICA w wysokości 140 mln zł. zdołały sfinansować 18 projektów rewitalizacyjnych o całkowitej wartości ponad 483 mln zł. – a przed nam drugi obrót powracającymi środkami, który zwielokrotni ten, już imponujący, efekt dźwigni finansowej.

Po przejęciu pieczy nad inicjatywą JESSICA, ZARR S.A. zawarł kolejnych kilkadziesiąt porozumień na mocy których, w miejsce BGK przejmie prawa, obowiązki oraz wierzytelności i zobowiązania względem pośredników finansowych.

Województwo Zachodniopomorskie jest w niekwestionowanej czołówce wśród regionów wdrażających Inicjatywę JEREMIE w ubiegłej perspektywie finansowej pod względem wielkości wsparcia przekazanego przedsiębiorcom. Łącznie udzielone wsparcie wynosi obecnie 385 % pierwotnej kwoty.

DSC00072.JPG

DSC00072.JPG

DSC00107.JPG

DSC00107.JPG

DSC00136.JPG

DSC00136.JPG

DSC00076.JPG

DSC00076.JPG

Więcej artykułów w: Aktualności