Informacje bieżące

Wprowadzamy poręczenia gwarancji bankowych, wadiów, faktoringu dla zachodniopomorskich przedsiębiorców

21.12.2018 r.

Wprowadzamy poręczenia gwarancji bankowych, wadiów, faktoringu dla zachodniopomorskich przedsiębiorców

Informujemy, że 19 grudnia 2018 roku, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A podpisała z „Funduszem Pomerania” Sp. z o.o. dwie Umowy Operacyjne I Stopnia na łączną kwotę 22 mln zł.

Środki finansowe Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju przekazane na podstawie zawartych umów pozwolą na udzielenie poręczeń zobowiązań finansowych zaciągniętych przez  min. 220 zachodniopomorskich MŚP. Dzięki tej formie wsparcia przedsiębiorcom z naszego regionu łatwiej będzie uzyskać dostęp do kredytów, gwarancji, odnawialnych linii poręczeń wadialnych czy limitów faktoringowych, co umożliwia im większą aktywność inwestycyjną i wzmocnienie ich pozycji rynkowej.

Po szczegóły oferty zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z „Funduszem Pomerania” Sp. z o.o.  - w Szczecinie, Plac Hołdu Pruskiego 9 lub na stronie:

https://funduszpomerania.pl

Więcej artykułów w: Aktualności