Informacje bieżące

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego zostaje Ambasadorem Startup Europe

19.03.2018 r.

 

19 marca 2018 r. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR S.A.) z dumą staje się "Startup Europe Ambassador" w Polsce. Ambasadorzy Startup Europe to grupa kluczowych osób wpływających na europejski ekosystem start-upów, którzy udzielają informacji i porad na temat inicjatywy Komisji Europejskiej Startup Europe. Celem jest demokratyzacja zjawiska start-upów, aby każdy obywatel miał szansę odnieść sukces jako przedsiębiorca, niezależnie od tego, gdzie się znajduje w Europie. Ambasadorzy pomogą również start-upom w fazie wzrostu uzyskać dostęp do wszystkich inicjatyw oferowanych na poziomie europejskim. Wszyscy Ambasadorzy Startup Europe są dziś publicznie przedstawiani podczas "Startup Europe Campfire" w Paryżu.

 

Z biegiem lat inicjatywa Komisji Europejskiej "Startup Europe" stała się głównym punktem odniesienia w europejskiej dziedzinie związanej z start-upami, wspierając bezpośrednio około 60 lokalnych ekosystemów i ponad 750 start-upów, aby wyjść poza granice. Misją Startup Europe jest budowa „Startupowego Kontynentu” poprzez połączenie grup talentów. Inicjatywa wspiera przedsiębiorczość, tworzenie i rozwój start-upów; i łączy start-upy, inwestorów, akceleratory, korporacje, uniwersytety i media za pośrednictwem szeregu inicjatyw lub sieci biznesowych.

 

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest częścią nowego finansowanego projektu Startup Europe Horizon 2020 "WeP UP! West Pomeranian ICT Start Up Hub", który oficjalnie rusza dzisiaj podczas Campfire Startup Europe w Paryżu.

Głównym celem projektu WeP-UP i ZARR S.A. - jako koordynatora - jest wsparcie rozwoju i otwarcia ekosystemu start-upów ICT na Pomorzu Zachodnim poprzez tworzenie stabilnych połączeń z innymi europejskimi ekosystemami start-owymi oraz stymulowanie transgranicznej i innowacyjnej współpracy. Konsorcjum, w skład którego wchodzą partnerzy z Polski, Włoch, Niemiec i Estonii, silnie zaangażowani w działania i tworzenie wartości w dziedzinie ICT, będzie działać na rzecz tworzenia powiązań między odpowiednimi zainteresowanymi stronami w lokalnym środowisku i poza nim (tj. przedsiębiorcy, start-upy, inwestorzy, inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory, organy rządowe i media) oraz wzmocnienia skutecznego procesu tworzenia wartości celem ekspansji start-upów z Pomorza Zachodniego na poziom paneuropejski i międzynarodowy.

W stale zmieniającym się europejskim ekosystemie start-upowym inicjatywa "Startup Europe" stworzyła grupę swoich ambasadorów, aby zdemokratyzować zjawisko start-upów, aby każdy obywatel miał uczciwą szansę na odniesienie sukcesu jako przedsiębiorca, niezależnie od tego, gdzie się znajduje w Europie. Rolą ambasadorów jest udzielanie informacji i porad na temat inicjatywy Komisji Europejskiej Startup Europe. Celem jest, aby każdy europejski przedsiębiorca miał dostęp do wszystkich możliwości oferowanych na poziomie europejskim. Ponadto ambasadorowie pomogą również start-upom w fazie wzrostu uzyskać dostęp do wszystkich możliwości oferowanych na poziomie europejskim.

Ambasadorowie Startup Europe będą aktywnie przyczyniać się do widoczności działań Startup Europe na poziomie lokalnym, działając jako kluczowy punkt informacyjny w swoich krajach, a także jako łącznik dla lokalnego ekosystemu z innymi ekosystemami start-upów w całej Europie. Pierwszymi członkami tej grupy są organizacje, które zostały wybrane w wyniku oceny wniosków Komisji Europejskiej w ramach programu "Horyzont 2020" ICT 32, a także partnerzy finansowanych przez UE projektów WEB UP lub OpenMaker.

 

Pełna lista Ambasadorów Startup Europe jest dostępna tutaj: http://startupeuropeclub.eu/startup-europe-ambassadors/ i możesz nas spotkać podczas przyszłych wydarzeń Startup Europe organizowanych w 2018 roku: STARTUP OLÉ 2018 (17-19 kwietnia, Salamanka, 2000 udziałowców start-upów, darmowa rejestracja), EUROPEAN MAKER WEEK 2018 (18-27 maja, 300 organizatorów wydarzeń z 28 krajów), Startup Europe Summit 2018 (pierwsza konferencja Komisji Europejskiej poświęcona polityce technologicznej dla star-tupów, 15 października, Sofia, BG), konferencja " ZDIFF" - Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej (23 maja, Szczecin, start-upy, pośrednicy finansowi, przedsiębiorcy, bezpłatna rejestracja).

 

O Startup Europe

 

Startup Europe jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która jest objęta priorytetem "jednolitego rynku cyfrowego". Celem Startup Europe jest demokratyzacja zjawiska start-upów, aby każdy obywatel miał szansę odnieść sukces jako przedsiębiorca, niezależnie od tego, gdzie się znajduje w Europie. Ponadto Startup Europe pomaga start-upom w fazie wzrostu w uzyskaniu większej skali w całej Europie i umiędzynarodowieniu na całym świecie. Priorytetem Startup Europe jest rozwój wysokiej jakości ekosystemów w oparciu o talent i wysoki poziom powiązań między podmiotami ekosystemów na poziomie UE.

Startup Europe zmobilizował ekosystem przedsiębiorczości i pomógł mu uzyskać głos w instytucjach UE. Pomogło to w lepszym zrozumieniu tego środowiska i zwiększyło świadomość polityczną na ten temat. W ramach programu "Horyzont 2020", w okresie 2018-2020, 7 projektów współpracuje w zakresie finansowania, umiejętności, wydarzeń związanych z przedsiębiorczością i doradztwa w zakresie wzrostu. Programy Startup Europe koncentrują się na pomaganiu społecznościom startupowym, zwiększaniu współpracy między ekosystemami startupowymi, zachęcaniu do przedsiębiorczości, tworzeniu startupów i ich skalowaniu.

Dowiedz się więcej na temat pojedynczego punktu dla startupów (One Stop Shop), aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do rozwoju i rozwoju: http://startupeuropeclub.eu/.

 

O Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ZARR S.A.)

 

ZARR S.A. jest akredytowanym członkiem Krajowej Sieci Usług dla MŚP (KSU), obecnie największej organizacji rządowej, której zadaniem jest wspieranie MŚP poprzez doradztwo i szkolenia.

Celem statutowym ZARR jest szeroka promocja Województwa Zachodniopomorskiego, a także aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniach MŚP, tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu, w tym wspieranie gospodarki, sfery społecznej, infrastruktury technicznej, integracji społecznej i kultury lokalnej.

ZARR współpracuje z Urzędem Marszałkowskim przy opracowywaniu programów i strategii regionalnych, pomaga firmom (i klastrom) ubiegać się o krajowe i unijne programy finansowe oraz koordynuje działania / projekty innowacyjne.

Misja ZARR dotyczy rozwoju Regionu Pomorza Zachodniego poprzez następujące działania:

  • udział w projektach UE jako przedstawiciel władz regionalnych;
  • współpraca z władzami miejskimi, regionalnymi i krajowymi jako organ doradczym i konsultacyjny;
  • promocja potencjału gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego poprzez publikację materiałów informacyjnych, organizację (lub wzięcie udziału) kampanii reklamowych, konferencji, seminariów i innych wydarzeń;
  • prace badawcze i analityczne, takie jak strategie rozwoju, studia wykonalności itp.;
  • oraz wsparcie dla MŚP w regionie poprzez usługi doradcze i szkolenia.

strona internetowa: www.zarr.com.pl

Więcej artykułów w: Aktualności