Cel i misja

Celem działania Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest udział w realizacji zadań zawartych w programach rozwoju gospodarki, polegających głównie na działalności informacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej i doradczej. Dlatego też Agencja świadczy usługi z zakresu doradztwa i szkoleń.

Agencja zajmuje się również wspieraniem rozwoju innowacyjności oraz kojarzeniem partnerów dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą, m.in. poprzez udział w projektach międzynarodowych (Projekty UE).

ZARR SA jako Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) współpracującym przy wdrażaniu polityki "sektorowej" adresowanej do MSP w regionie. To do nas składają swoje wnioski zachodniopomorscy mali i średni przedsiębiorcy, chcący uzyskać refundację części poniesionych kosztów na wnioskowane przedsięwzięcia z funduszy unijnych.

ZARR SA na bieżąco współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi i Unii Europejskiej oraz organizacjami NGO. Reaguje na aktualne problemy przedsiębiorców, poprzez profesjonalne doradztwo i szkolenia.