Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

innowacyjna gospodarka logo_eu

Informacje podstawowe

Na co: projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.
Dla kogo: przedsiębiorcy.

Informacje takie jak:

  • Nabór wniosków
  • Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania
  • Komunikaty
  • Pytania i odpowiedzi

dostępne są na stronie PARP www.parp.gov.pl


Harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 4.4 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej 2013 r. (4.11-18.12.2013 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach II rundy aplikacyjnej 2013 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/more/38004


Komunikat o przedłużeniu naboru do działania 4.4 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” informuje, iż w związku z zakłóceniami funkcjonowania generatora wniosków termin naboru wniosków do Działania 4.4 w ramach II rundy aplikacyjnej przeprowadzanej w 2013 roku trwający od 4 listopada 2013 r. zostaje przedłużony do 18 grudnia 2013 r. do godz. 16.30.00.


Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Działania 4.4 PO IG – II runda aplikacyjna w 2013 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” informuje, iż nabór wniosków do Działania 4.4 w ramach II rundy aplikacyjnej przeprowadzanej w 2013 roku trwający od 4 listopada 2013 r. zostaje przedłużony do 16 grudnia 2013 r. do godz. 16.30.
 


Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 4.4. pn. „NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM” w ramach POIG

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Wnioskodawców na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 4.4 „NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Termin spotkania:

25 października 2013 r. godz. 10:00-12:00

Miejsce:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
sala konferencyjna „A”, na parterze budynku
ul. Św. Ducha 2,70-205 Szczecin

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

1.    Cel Działania 4.4 PO IG;
2.    Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie;
3.    Zasady udzielania dofinansowania:
- wydatki kwalifikowane;
- wielkość i intensywność wsparcia;
4.    Procedura aplikacyjna;
5.    Kryteria oceny wniosków.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej prowadzona będzie do dnia 23 października 2013 r.
Organizator nie potwierdza przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu (wszystkie zgłoszenia Wnioskodawców, dokonane w terminie do dnia 23 października 2013 r. będą przyjęte).
W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Jolantą Chełstowską pod nr telefonu 91 43 29 336 lub p. Iwoną Król pod nr telefonu 91 43 29 308.

Zachęcamy do zapoznania się z programem spotkania

 


Spotkanie informacyjne dotyczące działania 4.4 PO IG - 17.X.2013 r. - transmisja on-line
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na transmisję on-line ze spotkania informacyjnego poświęconego Działaniu 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Transmisja rozpocznie się o godzinie 10:00


Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2013 – II runda

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012  r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012., poz. 438, z późn. zm.), ogłasza II w 2013 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl w terminie: od  4  do  29 listopada 2013 r. w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30
Lista Regionalnych Instytucji Finansujących oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/index/more/36005


Spotkanie informacyjne dotyczące działania 4.4 PO IG - 28.X.2013 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Termin: 28 października 2013 r., godz. 9.30
Miejsce: Warszawa, ul. Trębacka 4
Krajowa Izba Gospodarcza, , sala 30 i 31

Program spotkania oraz formularz rejestracyjny można pobrać pod następującym adresem : http://poig.parp.gov.pl/index/more/35923


Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru do Działania 4.4 PO IG – I konkurs w 2013 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2013 dla Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach pierwszej w 2013 roku rundy aplikacyjnej do Działania 4.4 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 88 projektów na łączną kwotę 1 151 706 465,00 zł.
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania jest dostępna pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/index/index/837


Konkurs w ramach Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale inwestycyjnym” w ramach II rundy aplikacyjnej w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2013 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Przewiduje się, że ogłoszenie konkursu nastąpi 15 października 2013 r., a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 4 do 29 listopada 2013 r. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 500 000 000,00 zł.

Wsparcie na realizację projektów złożonych w ramach tego konkursu będzie udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.). Konkurs zostanie skierowany wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MSP.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/more/35449


Harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 4.4 PO IG w ramach rundy aplikacyjnej 2013.

Szanowni Państwo, informujemy że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała harmonogram oceny projektów i podpisywania umów dla wniosków złożonych do Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach rundy aplikacyjnej 2013.

Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowym harmonogramem na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/more/34162


Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 POIG w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 5 czerwca 2013 r. naboru wniosków do Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 284 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3 559 101 238,92 PLN.
Obecnie trwa procedura przyjmowania potwierdzeń złożenia wniosków, po zakończeniu której rozpoczęta zostanie ocena merytoryczna złożonych projektów.
 


Przedłużenie terminu naboru Ekspertów w ramach Działania 4.4

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami kandydatów do Ekspertów do oceny projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach osi priorytetowej 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłuża termin na składanie aplikacji do 17 maja 2013 r. do godziny 16:30.

Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/index/more/32812

 


Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 4.4 POIG

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Wnioskodawców na
spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Termin: 14 maja 2013 r., godz.: 10:00-12:00
Miejsce: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
                Sala konferencyjna A, parter
                ul. Świętego Ducha 2
70-205 Szczecin

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:
•    Cel działania 4.4 PO IG;
•    Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie;
•    Zasady udzielania dofinansowania:
o    Wydatki kwalifikowane;
o    Wielkość i intensywność wsparcia;
•    Procedura aplikacyjna;
•    Kryteria oceny wniosków.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: http://www.zarr.com.pl/index.php/pl/szkolenie_4-4_I-227.html
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Rejestracja uczestników poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na w/w stronie internetowej

prowadzona będzie do dnia 12 maja 2013 r.
Organizator nie potwierdza przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu (wszystkie zgłoszenia Wnioskodawców,

dokonane w terminie do 12 maja 2013 r. będą przyjęte).
W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Justyną Piotrowską pod numerem telefonu 91 432 93 33 lub p. Iwoną Król
pod numerem telefonu 91 432 93 08.

 


Nabór Ekspertów w ramach Działania 4.4

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych do Działania 4.4 POIG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wpis na listę ekspertów w ramach Działania 4.4”, należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Wsparcia Innowacyjności
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
W terminie do 10 maja br. do godziny 16:30 (decyduje data wpływu do PARP).

Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/index/more/32812 


Nabór wniosków do działania 4.4. PO IG w roku 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012, poz. 438), ogłasza I w 2013 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl w terminie od 15 maja do 5 czerwca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru do godziny 16:30.

 Więcej informacji na temat prowadzonego naboru: http://poig.parp.gov.pl/index/more/32619
  


Działanie 4.4 POIG – kryteria wyboru projektów w ramach konkursu w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 lutego 2013 r. Komitet Monitorujący PO IG zatwierdził nowe brzmienie kryteriów wyboru projektów dla działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pełną informację na temat ustaleń Komitetu odnaleźć można na stronie internetowej: http://www.poig.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/KompetencjeInst/posiedzenia/Strony/zmiany_poig_km_01032013.aspx


Konkurs w ramach Działania 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w 2013 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w 2013 roku planowane jest ogłoszenie konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.
Przewiduje się, że ogłoszenie konkursu nastąpi 24 kwietnia 2013 r., a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 15 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r.
Wsparcie na realizację projektów złożonych w ramach tego konkursu będzie udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438). Konkurs zostanie skierowany wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MSP.
Więcej informacji na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/more/30470


Szkolenie nt. realizacji i rozliczania umów o dofinansowanie – Działania 1.4 i 4.1 PO IG

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Beneficjentów na szkolenie poświęcone
realizacji i rozliczaniu umów o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka oraz 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Termin: 27 września 2012 r., godz. 10:00-12:30
Miejsce: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
                Sala konferencyjna C, parter
                ul. Świętego Ducha 2
                70-205 Szczecin

Tematyką szkolenia będą następujące zagadnienia:
1.       Aneksowanie umowy o dofinansowanie.
2.       Rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania.
3.       Dodatkowe zagadnienia (trwałość projektu, wybór wykonawcy i konflikt interesów, wskaźniki produktu i rezultatu,
kwalifikowalność wydatków, ewidencja księgowa, promocja projektu).
4.       Rozwiązanie umowy i zwrot dofinansowania.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod następującym adresem: http://www.zarr.com.pl/index.php/pl/szkolenie_1-4-193.html
Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowym programem szkolenia.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Rejestracja uczestników poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na w/w stronie internetowej prowadzona będzie
do dnia 21 września 2012 r.

Organizator nie potwierdza przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (wszystkie zgłoszenia Beneficjentów dokonane w terminie
do dnia 21 września 2012 roku będą przyjęte).
W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Justyną Gąszczyk pod numerem telefonu 91 488 24 88, wew. 289Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania i podpisania umów – PO IG 4.4

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje Dodatkową Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania i podpisania umów (Suplement 12) z I rundy w 2009 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania jest dostępna pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/index/index/837


Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 4.4 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje Dodatkową Listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania i podpisania umów (Suplement 11 i Suplement 12) z II rundy w 2009 roku Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej informacji na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/index/837


Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zapraszają
na spotkanie informacyjne poświęcone
rozliczaniu projektów o dofinansowanie w ramach działania
4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Termin:

23 maja 2011 r., godz. 10:00-13:00

Miejsce:
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
(Sala konferencyjna „A” na parterze)
Ul. Św. Ducha 2,
70-205 Szczecin


Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

  1. Zabezpieczenie realizacji umowy.
  2. Aneksowanie umów o dofinansowanie.
  3. Rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania.
  4. Dodatkowe zagadnienia (zachowanie trwałości projektu, wybór wykonawcy, konflikt interesów, wskaźniki produktu i rezultatu, analiza problemów pojawiających się w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, ewidencja księgowa; promocja, zagadnienia związane z OOŚ).
  5. Rozwiązanie umowy i zwrot dofinansowania.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny


Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 19.05.2011 r.

Adres rejestracji: http://www.zarr.com.pl/index.php/pl/rejestracja-4-4-148.html

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail w dniu 20.05.2011 r.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Aleksandrą Dubiel pod nr tel. 91 432 93 11, adres e-mail: szkolenia@zarr.com.pl.

Do pobrania:
- Program spotkania,
- Formularz zgłoszeniowy.
 Zaakceptowany suplement nr 3 do II rundy aplikacyjnej 2009 r. Działania 4.4 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało suplement nr 3 do II rundy aplikacyjnej 2009 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 4.4., zawierający ocenę wniosków po pozytywnych wynikach środków odwoławczych.
Poniżej przedstawiamy listę projektów rekomendowanych do wsparcia, listę projektów nie rekomendowanych do wsparcia oraz listę projektów z negatywnym wynikiem oceny obligatoryjnej. Jednocześnie informujemy, iż o wynikach oceny projektów Wnioskodawcy będą niezwłocznie informowani na piśmie.
Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (suplement nr 3 z II rundy w 2009r ) (pobierz plik) (18kB)

Więcej na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/more/16723
 


Zaakceptowany suplement nr 9 do I rundy aplikacyjnej 2009 r. PO IG Działania 4.4

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało suplement nr 9 do I rundy aplikacyjnej 2009 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 4.4., zawierający ocenę wniosków po pozytywnych wynikach środków odwoławczych.
Na stronie http://poig.parp.gov.pl/index/index/837 zamieszczono listę projektów rekomendowanych do wsparcia, listę projektów nie rekomendowanych do wsparcia oraz listę projektów z negatywnym wynikiem oceny obligatoryjnej. Jednocześnie informujemy, iż o wynikach oceny projektów Wnioskodawcy będą niezwłocznie informowani na piśmie.
Więcej na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/more/16676


Komunikat dotyczący listy projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 4.4. POIG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach II w 2009 r. rundy aplikacyjnej do Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała, a Instytucja Zarządzająca zatwierdziła listę rekomendowanych do dofinansowania projektów.
Więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/14736


Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla działania 4.4 POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w  III rundzie aplikacyjnej POIG Działanie 4.4 (termin składania wniosków od 28.09.2009r. do 30.10.2009r.) zostanie opublikowana na stronie internetowej PARP, w możliwie najszybszym terminie, niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
W celu zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki podjęło działania zmierzające do przesunięcia środków w obrębie IV priorytetu POIG, do Działania 4.4.
Proces ten jest obecnie finalizowany.


Komunikat dotyczący niedoboru środków w budżecie działania 4.4

W związku z wystąpieniem niedoboru środków w budżecie działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w wyniku decyzji instytucji nadzorujących, z dniem 17.02.2010 wstrzymuje proces zawierania aneksów oraz naboru nowych wniosków beneficjentów o zwiększenie kwoty dofinansowania wynikającej ze wzrostu kosztów kwalifikowanych projektów w wyniku spadku wartości kursu złotego.

 


Zmiana w harmonogramie 2010 konkursu do działania 4.4 PO IG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że alokacja działania 4.4 na lata 2007 - 2013 została wyczerpana. W związku z tym kolejny nabór wniosków w ramach działania 4.4, którego ogłoszenie było planowane 1 czerwca 2010 r. zostanie ogłoszony w przypadku pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie alokacji.
 


"Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (suplement nr 5
z I rundy w 2009 roku) - POIG 4.4"
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego zaakceptowało suplement nr 5 do I rundy aplikacyjnej
2009 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 4.4.,
zawierający ocenę wniosków po pozytywnych wynikach środków odwoławczych.
Więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/13773
 


Z uwagi na liczne pytania przedsiębiorców dotyczące warunków jakie musi spełnić Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.4 POIG uprzejmie informujemy, że w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 r. dla działania 4.4 POIG, o dofinansowanie mogą się ubiegać jedynie przedsiębiorcy z sektora MSP w tym mikroprzedsiębiorcy. W obecnej rundzie aplikacyjnej nie ma możliwości przyznania dofinansowania na realizację projektu inwestycyjnego realizowanego przez tzw. dużego przedsiębiorcę (przedsiębiorcę innego niż mikro, mały albo średni). Powyższe stanowi decyzję Instytucji Zarządzającej.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało suplement nr 4 do I rundy aplikacyjnej 2009 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 4.4., zawierający ocenę wniosków po pozytywnych wynikach środków odwoławczych.
Więcej informacji: http://poig.parp.gov.pl/index/more/13367
 


Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie pragnie zaprosić Państwa na Seminarium informacyjne:
"Wsparcie dla przedsiębiorstw Działań 4.2 i 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Więcej informacji...

 


Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości ogłasza II w 2009 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/11215


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził suplement do protokołu z oceny wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. (nabór przeprowadzony w dniach od 2 marca do 15 kwietnia br.) w działaniu 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/11271


Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości ogłasza II w 2009 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym".
Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/11215
 


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż uzyskała zgodę Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) na zwiększenie budżetu w ramach I rundy aplikacyjnej 2009 r. (nabór przeprowadzony w dniach od 2 marca do 15 kwietnia br.)  w działaniu 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/11070


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z faktem, iż Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (wersja z 8 kwietnia 2009 r.) nie określa żadnych wymogów co do treści promes i umów kredytowych, to przedłożenie przez Wnioskodawcę promesy lub umowy kredytowej zgodnej ze wzorem określonym dla Działania 4.4, zapewniającej finansowanie min. 30% wydatków kwalifikowanych, stanowi podstawę uznania kryteriów finansowych za spełnione.
Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/10099


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach II rundy aplikacyjnej Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   złożonych zostało 326 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 5.065.941.284,97 PLN.

Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/9689


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia zasady obowiązujące przy zwiększaniu dofinansowania w ramach działania 4.4.

Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/9651Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskała zgodę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Gospodarki na zwiększenie kwoty dofinansowania w zawartych w ubiegłym roku umowach z przedsiębiorcami w ramach działania 4.4.
 
Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/9411

POIG
PARP
Europe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego