Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorski Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości

Zachodniopomorski Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości

„Fundusz Pożyczkowy” oferuje możliwość finansowania potrzeb inwestycyjnych i obrotowych związanych z rozwojem firmy, bądź utrzymaniem jej pozycji na rynku.

Kto może otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę może otrzymać mikro, małe i średnie Przedsiębiorstwo, które:

 1. posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 2. prowadzi działalność gospodarczą co najmniej od 6 miesięcy,
 3. posiada ściśle określony cel, na który pożyczka zostanie wykorzystana, posiada zdolność do spłaty i obsługi pożyczki.

Zasady udzielania pożyczek:

 1. pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne i obrotowe,
 2. maksymalna kwota pożyczki - 200 tys. zł,
 3. okres spłaty - do 72 miesięcy;
 4. dopuszczalny 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału;
 5. wymagany minimalny wkład własny, w przypadku pożyczki na cel inwestycyjny - 10%;
 6. możliwość refinansowania wydatków poniesionych przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki,
 7. możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
 8. prawne zabezpieczenie pożyczki mogą stanowić: weksel własny in blanco, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka na nieruchomości, zastaw i przewłaszczenie rzeczy ruchomych, przelew wierzytelności lub inne zabezpieczenie majątkowe.

 

Koszty pożyczki:

 1. pożyczki oprocentowane są nie niżej niż według stopy referencyjnej Komisji Europejskiej (według stanu na 31.01.2014 r. wynosi ona 2,75%) + marża od 1 do 2%, w skali rocznej
 2. od udzielonej kwoty pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości od 1%

Regulamin i druki do pobrani:

Kontakt:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
Tel. 91 813 64 51 lub 91 813 64 58
Fax. 91 4882626, 91 4329322
Strona internetowa: www.zarr.com.pl
e-mail: zfwp@zarr.com.pl