Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

JESSICA – czyli wspólne europejskie wparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich

125_1
 


JESSICA – czyli wspólne europejskie wparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich  (ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), jest Inicjatywą powołaną do życia w wyniku współpracy Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy. Jej głównym zadaniem jest wspomaganie działań mających na celu wprowadzenie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
W dniu 29 marca 2011 roku podczas konferencji pod nazwą „JESSICA w Bankach – Banki dla miast” zatwierdzony został drugi w województwie zachodniopomorskim Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) funkcjonujący na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Europejski Bank Inwestycyjny, jako instytucja zarządzająca Funduszem Holdingowym JESSICA, nowym FROM ustanowił Bank Zachodni WBK S.A., działający w partnerstwie z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

BENEFICJENCI
W ramach Inicjatywy JESSICA przewidziane jest preferencyjne wsparcie finansowe dla inwestorów zamierzających realizować miejskie projekty rewitalizacyjne. Swoje projekty mogą zgłaszać zarówno przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i szkół wyższych, jak również przedsiębiorcy i przedstawiciele podmiotów funkcjonujących na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Warunkiem koniecznym jest generowanie dochodu przez zgłoszony projekt miejski, pozwalający na zwrot zainwestowanego kapitału wraz z kosztem kapitału. Podstawową zaletą korzystania z oferowanych środków, jest jednak możliwość finansowania również tych projektów, które nie spełniają kryteriów finansowo-ekonomicznych (np. projektów uwzględniających kosztochłonne aspekty społeczne), wymaganych dla finansowania komercyjnego.

KONTAKT
Sztab specjalistów BZ WBK oraz ZARR S.A. z przyjemnością odpowie na Państwa pytania dotyczące Inicjatywy JESSICA.
W sprawie naboru wniosków w tym zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy telefonować pod numer (91) 407 54 88, (61) 856 48 13 bądź elektronicznie na adres: jessica@bzwbk.pl
W sprawie zgodności projektów z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz pozostałą dokumentacją w ramach Inicjatywy JESSICA prosimy telefonować pod numer (91) 432 93 02, (91) 488 24 88.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego: http://jessica.bzwbk.pl/Pliki do pobrania:
Prezentacja multimedialna – Podstawowa dokumentacja konkursowa
Prezentacja multimedialna – Pro-społeczny charakter projektów
Pro-społeczny charakter projektów JESSICA (waterfront)
Galeria:
Pierwsze szkolenie informacyjne 4.08.2011

 

POIG
PARP
Europe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego