Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Św.Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel. 91 432 93 21, 91 488 24 88
fax. 91 488 26 26, 91 432 93 22
e-mail: zarzad@zarr.com.pl
 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00.

NIP: 852-100-23-07
REGON:
810 603 415
KRS:
0000043530

KONTO:
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Szczecin
 ul. Zbożowa 4, Szczecin
70114011370000215005001001

Robert Michalski
Prezes ZARR S.A.

 

Wydziały

Wydział Funduszy Europejskich - Regionalna Instytucja Finansująca
rif@zarr.com.pl

Wydział Promocji Przedsiębiorczości

a.tuchewicz@zarr.com.pl

Wydział Finansowo - Księgowy

g.bulanowska@zarr.com.pl

Zespół Zarządzania Majątkiem

w.kolenda@zarr.com.pl

Regionalne Centrum Badań i Analiz

a.tuchewicz@zarr.com.pl

Zachodniopomorski Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości.
m.pec@zarr.com.pl