Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Św.Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel. 91 432 93 21, 91 488 24 88
fax. 91 488 26 26, 91 432 93 22
e-mail: zarzad@zarr.com.pl
 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00.

NIP: 852-100-23-07
REGON:
810 603 415
KRS:
0000043530

KONTO:
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Szczecin
 ul. Zbożowa 4, Szczecin
70114011370000215005001001

Robert Michalski
Prezes ZARR S.A.

 

Wydziały

Wydział Funduszy Europejskich 
rif@zarr.com.pl
uslugirozwojowe@zarr.com.pl

Doradcy Przedsiębiorcy Dz. 6.1 RPO WZ, tel.:
91 813 64 50   91 432 93 12
91 432 93 08   91 432 93 18
91 432 93 07   91 432 93 36

Wydział Finansowo - Księgowy

i.kusmirek@zarr.com.pl

Wydział Zarządzania Majątkiem

k.czarnecka@zarr.com.pl

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości
m.pec@zarr.com.pl

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju

j.gaska@zarr.com.pl