Nasi Partnerzy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
www.parp.gov.pl
e-mail: sekretariat@parp.gov.pl

 

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego      
ul. św. Ducha 2
70-205 Szczecin
tel. 91 446-71-05       
fax. 91 446-71-02
e-mail: coi@wzp.pl
www.wzp.pl
www.coi.wzp.pl
COI_logo

Ponadto współpracujemy z następującymi uczelniami:

Uniwersytet Szczeciński,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie,
Akademia Morska w Szczecinie,
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie