O Agencji

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Celami statutowymi Agencji jest szeroko pojęta promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom.

 

ZARR S.A. jest zarejestrowana jako Ośrodek Krajowego Systemu Usług dla sektora MSP oraz należy do sieci BC-NET, jest także zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Unii Europejskiej jako pozarządowa organizacja non-profit pod numerem POL-22445.

Siedziba Siedziba