Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Oferta szkoleniowa

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - 12.10.2016 r.

Zapraszamy na szkolenie pt. „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne” organizowane przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Agenda

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz wzbogacenie metod pracy nad sobą. Uczestnicy szkolenia rozwiną swoje kompetencje z zakresu świadomego
kreowania wizerunku oraz komunikacji z audytorium. Poznają zasady przygotowania się do wystąpienia oraz techniki radzenia sobie z tremą. Dowiedzą się, jak profesjonalnie przygotować się do stawianych przed nimi
wyzwań zawodowych.
Szkolenie skierowane jest do urzędników podmiotów administracji publicznej oraz do osób zainteresowanych tematem rozwoju osobistego. Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia (dla chętnych uczestników ćwiczenia z kamerą) liczba miejsc ograniczona! Maksymalna liczba osób w grupie – 14.

Jeżeli otrzymamy od Państwa oświadczenie – według wzoru w załączeniu - że udział osoby zgłoszonej na szkolenie jest finansowany ze środków publicznych, wystawimy fakturę VAT – zwolniony.

Informacje na temat szkolenia:
Jolanta Chełstowska, Inspektor ds. organizacyjnych, tel. 91 432 93 20, e-mail: j.chelstowska@zarr.com.pl          
lub
Anna Tuchewicz, Kierownik Regionalnego Centrum Badań i Analiz, tel. 91 43 29 332, e-mail: a.tuchewicz@zarr.com.pl

Miejsce
Szczecin, ul. Św. Ducha 2 (siedziba ZARR S.A.)
Planowana data
12 października 2016 r. w godz. 9:00 – 15:15.
Planowany czas trwania
Prowadzący
Elżbieta Stelmach
Cena
430 zł + VAT 23% (obejmuje materiały szkoleniowe i catering).
Rekrutacja otwarta