Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Oferta szkoleniowa

„Autoprezentacja i wystąpienia publiczne"- 29.09.2016 r. i 06.10.2016 r.

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie pt. „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne” organizowane przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Agenda

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz wzbogacenie metod pracy nad sobą. Uczestnicy szkolenia rozwiną swoje kompetencje z zakresu świadomego
kreowania wizerunku oraz komunikacji z audytorium. Poznają zasady przygotowania się do wystąpienia oraz techniki radzenia sobie z tremą. Dowiedzą się, jak profesjonalnie przygotować się do stawianych przed nimi
wyzwań zawodowych.
Wartością tego szkolenia są jego praktyczne aspekty oraz możliwość przećwiczenia i zweryfikowania ich użyteczności w trakcie tygodnia przerwy pomiędzy zajęciami.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów/kierowników podmiotów administracji publicznej oraz do osób zainteresowanych tematem rozwoju osobistego. Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia (ćwiczenia z kamerą) liczba miejsc ograniczona! Maksymalna liczba osób w grupie – 10.

Jeżeli otrzymamy od Państwa oświadczenie – według wzoru w załączeniu - że udział osoby zgłoszonej na szkolenie jest finansowany ze środków publicznych, wystawimy fakturę VAT – zwolniony.

Informacje na temat szkolenia:
Jolanta Chełstowska, Inspektor ds. organizacyjnych, tel. 91 432 93 20, e-mail: j.chelstowska@zarr.com.pl          
lub
Anna Tuchewicz, Kierownik Regionalnego Centrum Badań i Analiz, tel. 91 43 29 332, e-mail: a.tuchewicz@zarr.com.pl
          

Miejsce
Szczecin, ul. Św. Ducha 2 (siedziba ZARR S.A.)
Planowana data
29 września 2016 r. (1’ dzień) i 6 października 2016 r. (2’ dzień) w godz. 9:00 – 15:15.
Planowany czas trwania
Prowadzący
Elżbieta Stelmach
Cena
1 080,00 zł + VAT 23% (obejmuje materiały szkoleniowe i catering).
Rekrutacja otwarta