Ogłoszenia o przetargach

<<   <   1   2   >   >>

Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego „Podatki i finanse” dla maksymalnie 11 uczestników/-czek projektu „Paszport do przedsiębiorczości 2012”.
więcej

31.12.2013


Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego „Negocjacje w biznesie i   komunikacja interpersonalna” dla maksymalnie 11 uczestników/-czek projektu „Paszport do  przedsiębiorczości 2012”.

więcej

30.12.2013


Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego „Pozyskiwanie funduszy   na rozwój działalności gospodarczej” dla maksymalnie 11 uczestników/-czek projektu „Paszport do  przedsiębiorczości 2012”.

więcej

30.12.2013


Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego „Prowadzenie działalności   na terenie UE” dla maksymalnie 11 uczestników/-czek projektu „Paszport do  przedsiębiorczości 2012”

więcej

30.12.2013


Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego „Zatrudnianie pracowników   i prawo pracy” dla maksymalnie 11 uczestników/-czek projektu „Paszport do  przedsiębiorczości 2012”. 

więcej

30.12.2013


Ogłoszenie o zamówieniu usługi przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego Podatki i finanse dla maksymalnie 11 uczestników/-czek projektu Paszport do przedsiębiorczości 2012 realizowanego przez Zamawiającego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej

09.12.2013


Przetarg nieograniczony nr ZARR/272/20/2013 na dostawę papieru biurowego oraz tonerów dla ZARR S.A.

więcej

02.12.2013


Przetarg nieograniczony nr ZARR/272/19/2013 na rozbiórkę budynku nr 2 przy ul. Husarów 2 w Szczecinie

więcej

26.11.2013


Przetarg nieograniczony nr ZARR/272/18/2013 na usługę asysty rodzinnej polegającą na udzielaniu wsparcia w rodzinie odbiorcom projektu Dorosłość, samodzielność, praca realizowanego przez Zamawiającego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

25.09.2013


Zapytanie ofertowe na  catering dla ZARR S.A. w Szczecinie

więcej

23.09.2013


Zapytanie ofertowe na  tonery dla ZARR S.A. w Szczecinie

więcej

4.09.2013


Przetarg nieograniczony nr ZARR/272/17/2013 na usługę coachingu grupowego (team coaching) dla członków/iń 6 spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w ramach projektu „Spółdzielnie dla przedsiębiorczych” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej

28.08.2013


Przetarg nieograniczony nr ZARR/272/15/2013 na usługę doradztwa polegającego na pełnieniu funkcji opiekuna spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w ramach projektu „Spółdzielnie dla przedsiębiorczych” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej informacji

14.08.2013


Przetarg nieograniczony nr ZARR/272/13/2013 na usługę doradztwa polegającego na pomocy prawnej (z wyłączeniem zastępstwa prawnego i procesowego) spółdzielniom socjalnym zarejestrowanym w ramach projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji

03.07.2013


Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Usługa przeprowadzenia szkolenia 5 dni do przedsiębiorczości dla uczestników/uczestniczek projektu Paszport do przedsiębiorczości 2012 realizowanego przez Zamawiającego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji

21.05.2013


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługę doradztwa indywidualnego w opracowaniu biznes planu z udziałem doradców: merytorycznego i finansowego dla maksymalnie 40 uczestników/uczestniczek projektu „Paszport do przedsiębiorczości 2012”.

więcej informacji

21.05.2013


Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia 5 dni do przedsiębiorczości dla maksymalnie 40 uczestników/uczestniczek projektu paszport do przedsiębiorczości 2012 realizowanego przez Zamawiającego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji

07.05.2013


Przetarg nieograniczony na zapewnienie świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na szkolenie 5 dni do przedsiębiorczości w ramach projektu Paszport do przedsiębiorczości 2012 realizowanego przez Zamawiającego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji

07.05.2013


Przetarg nieograniczony nr ZARR/272/8/2013 na zapewnienia świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na szkolenie „5 dni do przedsiębiorczości socjalnej” w ramach projektu „Spółdzielnie dla przedsiębiorczych” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej informacji

17.04.2013


Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia 5 dni do przedsiębiorczości socjalnej dla maksymalnie 61uczestników/uczestniczek projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji

10.04.2013


Przetarg nieograniczony na usługę doradztwa z zakresu opracowania Planu założenia i działalności spółdzielni socjalnej (biznes planu) pn. „Mój plan na biznes” dla maksymalnie 61uczestników/uczestniczek projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

więcej informacji

04.04.2013


Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia 5 dni do przedsiębiorczości socjalnej dla maksymalnie 61uczestników/uczestniczek projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji

18.03.2013


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na szkolenie 5 dni do przedsiębiorczości socjalnej w ramach projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej informacji

18.03.2013


Ogloszenie na dostawę energii elektrycznej do obiektów ZARR S.A.

więcej informacji

16.01.2013