Ogłoszenia

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, oferującymi wydawnictwa książkowe i płytowe dotyczące dotacji unijnych.

21.10.2014 r.

Uprzejmie informujemy, że nie współpracowaliśmy i nie współpracujemy z żadnymi firmami komercyjnymi oferującymi jakiekolwiek wydawnictwa poświęcone tematyce dotacji. Jednocześnie informujemy, że pracownicy ZARR S.A. (Regionalnej Instytucji Finansującej) nie zajmują się oferowaniem jakichkolwiek  publikacji.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności z dotacji unijnych można otrzymać BEZPŁATNIE na stronie internetowej PARP www.parp.gov.pl oraz w Informatorium PARP: tel. (22) 432 89 91 do 93 oraz 0 801 33 22 02, e-mail: info@parp.gov.pl.

Więcej artykułów w: Ogłoszenia