Ogłoszenia

Zaproszenie do składania oferty na badanie sprawozdań finansowych Spółki

23.11.2017 r.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Św. Ducha 2 zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 
31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. Treść

 

Ofertę proszę przesłać do dnia 11 grudnia 2017r. na adres: ZARR S.A. ul. Św. Ducha 2, 

70-205 Szczecin

 

· Przewidywany czas rozpoczęcia badania w odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2017 r.: grudzień 2017 r. - styczeń 2018 r.; zakończenie badania do dnia 31.03.2018 r. 

 

· Przewidywany czas rozpoczęcia badania w odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2018 r.: grudzień 2018 r. - styczeń 2019 r.; zakończenie badania do dnia 31.03.2019 r.
 
W ofercie proszę uwzględnić udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki oraz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 
Szczegóły oferty w załączniku

Więcej artykułów w: Ogłoszenia