Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

RCBiA

 

 Regionalne Centrum Badań i Analiz
przy
Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem działania Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest udział w realizacji zadań zawartych w programach rozwoju gospodarki, polegających głównie na działalności informacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej i doradczej. Dlatego też od momentu powstania w 1994 roku Agencja świadczy usługi z zakresu doradztwa i szkoleń.

W związku ze zdobytym doświadczeniem i oczekiwaniami rynku w ramach Agencji utworzono Regionalne Centrum Badań i Analiz, którego celem jest realizacja projektów związanych z badaniami nad gospodarką kraju i regionu. Oferta Centrum skierowana jest do:
1. Instytucji samorządowych i rządowych zainteresowanych badaniami regionalnymi - urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie - analizy, diagnozy i prognozy wszelkich zjawisk zachodzących w województwie, gminie czy powiecie, w szczególności:
 • badania nad rozwojem regionalnym,
 • analizy cenności gruntów,
 • badania rynku nieruchomości,
 • badania demograficzne,
 • analizy rynku pracy,
 • badania sondażowe,
 • formułowanie strategii rozwojowych,
 • oraz wszelkie inne badania jakościowe i ilościowe nad zjawiskami społeczno-ekonomicznymi w JST.
2. Inwestorów komercyjnych – analizy i badania zarówno zjawisk z otoczenia firmy jak i dotyczących samej firmy, w szczególności:
 • analizy i badania prowadzone na zlecenie inwestorów nad poszczególnymi rynkami,
 • biznesplany dla firm i przedsięwzięć,
 • strategie rozwoju,
 • studia wykonalności,
 • badania marki,
 • analizy cenowe,
 • badania chłonności rynku,
 • wszelkie inne badania jakościowe i ilościowe na rzecz przedsiębiorstw

Pragnąc sprostać wymaganiom i oczekiwaniom odbiorców naszej oferty współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, praktykami życia gospodarczego oraz naukowcami m.in. Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie i kwalifikacje naszej kadry zapewniają najwyższy poziom jakości naszych usług.

Zapraszamy Państwa do złożenia wizyty i podjęcia współpracy z naszym zespołem, który jest do Państwa dyspozycji w siedzibie Centrum w budynku ZARR S.A.