3 nowe produkty finansowe już w tym roku!

Zadaniem Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju (ZFR), który utworzony został w ramach ZARR S.A. jest wdrażanie instrumentów finansowych, takich jak różnego rodzaju pożyczki, poręczenia kredytów, leasingu, odnawialnych linii poręczeń i gwarancji bankowych, wadiów przetargowych, czy limitów faktoringowych jak i wejść kapitałowych.

ZFR wdrażając instrumenty finansowe adaptuje ich parametry do zmieniających się stale uwarunkowań zewnętrznych w taki sposób, żeby aktywnie wspierać projekty inwestycyjne, prowadzące do zwiększenia innowacyjności w sektorze MŚP maksymalnie wypełniając wcześniej zdiagnozowane luki.

Poza funkcjonującym reporęczeniem ZFR opracował 3 nowe produkty finansowe, które planuje wprowadzić  w 2020 roku. Na rynek trafią nowe środki pieniężne skierowane do MŚP oraz sektora publicznego w województwie zachodniopomorskim.

Więcej informacji już wkrótce.

Data opublikowania: 10:41, Styczeń 22, 2020

Kategorie:

Ostatnie aktualności