Akcjonariusze

 

Akcjonariusze

Województwo Zachodniopomorskie jest jedynym akcjonariuszem Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

 

ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

KRS 0000043530

NIP 852-100-23-07

REGON 810 603 415

Kapitał zakładowy 6.977.460,00 zł

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego