Aktualności

Nabór wniosków zawieszony

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w III kwartale 2022 roku wynosił 3 000 000 zł (§10 ust.3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie) w dniu dzisiejszym nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony.

Zawieszenie naboru wniosków w ramach Działania 6.1

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w II kwartale 2022 roku wynosił 6 000 000 zł (§10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie) w dniu 8 czerwca 2022 roku nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony.

50 mln ze środków ZFR na wsparcie przedsiębiorców

ZARR S.A. rozstrzygnął przetarg na Reporęczenie Obrotowe – udzielane ze środków powierzonych ZARR S.A. w zarządzanie przez Samorząd Województwa. W dniu 1 czerwca 2022 roku Zarząd ZARR S.A. podpisał dwie Umowy Operacyjne I Stopnia na świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na wdrażaniu produktu finansowego Reporęczenie Obrotowe, z których: część I – 30 000 000,00 zł...

Ostatnie Umowy Pośrednictwa na Pożyczkę Uniwersalną zostały podpisane

ZARR S.A. rozstrzygnął przetarg na Pożyczkę Uniwersalną udzielaną ze środków powierzonych ZARR S.A. w zarządzanie przez Samorząd Województwa. W dniu 20 oraz 22 kwietnia 2022 roku Zarząd ZARR S.A. podpisał dwie ostanie Umowy Operacyjne I Stopnia na świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze produktu finansowego – Pożyczka Uniwersalna, z których: 10...

Pożyczka Uniwersalna dla MŚP niedługo dostępna w PFP i FRW

ZARR S.A. rozstrzygnął przetarg na Pożyczkę Uniwersalną udzielaną ze środków powierzonych ZARR S.A. w zarządzanie przez Samorząd Województwa. W dniu 11 kwietnia 2022 roku Zarząd ZARR S.A. podpisał dwie pierwsze Umowy Operacyjne I Stopnia na świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze produktu finansowego – Pożyczka Uniwersalna, z których: 18 mln zł...

Alokacja na II kwartał w Projekcie 6.1 – wznowienie naboru wniosków

Przypominamy, że obecny nabór wniosków bez ograniczeń trwa do 31 marca 2022 r. do godz.16.00 lub do  wyczerpania limitu środków przeznaczonych w I kwartale 2022 r. Od 1 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00 wznawiamy nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Alokacja przeznaczona na II kwartał 2022 roku wynosi 6 000 000,00 zł (§7 ust....

Regionalny Punkt Wsparcia Przedsiębiorców ZARR w Kołobrzegu

W dniu 14 marca 2022 roku ZARR S.A. uruchomił Regionalny Punkt Wsparcia Przedsiębiorców w ramach Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, które ma na celu wspierać i integrować lokalnych przedsiębiorców. To właśnie tu przedsiębiorcy otrzymają niezbędną pomoc m.in. w prowadzeniu biznesu, w tym szczególnie w pozyskiwaniu funduszy na jego rozwój. Na miejscu dostępna jest pełna oferta ZARR...

Ruszył nabór wniosków na Pożyczkę Uniwersalną II

Zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu udzielania Jednostkowych Pożyczek Uniwersalnych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym informujemy, że w dniu 9 lutego 2022 roku ruszył nabór wniosków na Pożyczkę Uniwersalną (II edycja). Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie celów obrotowych i/lub inwestycyjnych  służących wsparciu rozwoju  mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność lub posiadającym siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego....