Aktualności

Wznowienie naboru wniosków bez ograniczeń

3 stycznia 2022 roku o godz. 9.00 wznawiamy nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Alokacja przeznaczona na I kwartał 2022 roku wynosi 6 000 000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie). Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność wpisanej kwoty dofinansowania.

Zawieszenie naboru wniosków na Pożyczkę Uniwersalną

Zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu udzielania Jednostkowych Pożyczek Uniwersalnych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym informujemy, że nabór wniosków na Pożyczkę Uniwersalną trwa do dnia 31 grudnia 2021 roku do godz. 23:59:59, po tym terminie nabór zostaje zawieszony. Wnioski o Pożyczkę, które wpłyną poza terminem trwania naboru, tj. gdy nabór nie został rozpoczęty, został zawieszony bądź...

Wznawiamy nabór wniosków w projekcie 6.1

UWAGA! z dniem 6 grudnia 2021 r. od godz. 8:00 wznawiamy nabór wniosków, ale tylko dla podmiotów zamierzających uzyskać wsparcie dla  osób w wieku 50 lat i więcej w proporcjach 50/50+ (połowa osób musi być w wieku 50+). Wnioski będą przyjmowane do 31 grudnia br. lub wyczerpania limitu środków przeznaczonych na IV kwartał 2021 r.

Zawieszenie naboru

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w IV kwartale 2021 roku wynosił 4 500 000,00 mln zł (§10 ust.3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie) w dniu dzisiejszym tj. 8 listopada 2021 r. o godz. 9:23, nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną...

Wznowienie naboru w Projekcie 6.1

Informujemy, że 8 listopada 2021 r. (godz. 9:00) wznawiamy nabór wniosków bez ograniczeń aż do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na IV kwartał 2021 r. Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność wpisanej kwoty dofinansowania.

Zawieszenie naboru

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w IV kwartale 2021 roku wynosił 4 500 000,00 mln zł (§10 ust.3  Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie) w dniu dzisiejszym tj. 1 października 2021 r. o godz. 9:19, nabór wniosków o refundację usług rozwojowych zostaje zawieszony. Wnioski, które wpłyną...

Wznowienie naboru wniosków

1 października 2021 roku o godz. 9.00 wznawiamy nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Alokacja przeznaczona na IV kwartał 2021 roku wynosi 4 500 000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Ruszyła pożyczka uniwersalna

POŻYCZKA UNIWERSALNA przeznaczona jest na finansowanie celów obrotowych i/lub inwestycyjnych  służących wsparciu rozwoju  mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dla kogo? Pożyczka Uniwersalna przeznaczona jest dla MŚP, którzy m.in.: posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku...

Podpisanie dwóch kolejnych umów na Pożyczkę Miejską

ZARR S.A. rozstrzygnął przetarg na Pożyczkę Miejską udzielaną ze środków powierzonych ZARR S.A. w zarządzanie przez Samorząd Województwa. W dniu 30 lipca 2021 roku Zarząd ZARR S.A. podpisał dwie  Umowy Operacyjne I Stopnia na świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającą na udzielaniu i kompleksowej obsłudze produktu finansowego – Pożyczka Miejska, z których: 3 000 000 zł trafiło...

Podpisanie umowy na Pożyczkę Miejską

ZARR S.A. rozstrzygnął przetarg na Pożyczkę Miejską udzielaną ze środków powierzonych ZARR S.A. w zarządzanie przez Samorząd Województwa. 8 000 000 zł trafiło do Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z.o.o., z którym w dniu 19.07.2021 zawarliśmy Umowę Operacyjną I Stopnia na świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającą na udzielaniu i kompleksowej obsłudze produktu finansowego – Pożyczka Miejska. Pożyczka Miejska...