Aktualności

custom thumbnail Wspólny rynek pracy i usług …

Wspólny rynek pracy i usług …

Sieć EU-Net Oderpartnership i partnerzy sieci serdecznie zapraszają Państwa do udziału w imprezie „Wspólny rynek pracy i usług – dokąd zmierza Europa i gdzie znajduje się polsko-niemiecki region graniczny?” Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączniku. Udział w imprezie jest nieodpłatny. Sieć EU-Net Oderpartnership i partnerzy sieci serdecznie zapraszają Państwa do udziału w imprezie „Wspólny rynek...

custom thumbnail Udział ZARR SA w I Polickim Dniu Przedsiębiorczości – 30.05.2009 roku

Udział ZARR SA w I Polickim Dniu Przedsiębiorczości – 30.05.2009 roku

W dniu 30 maja 2009 roku w Policach przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego vis-a-vis C.H.U. Kinga w godz.10:00 – 14:00 odbędzie się I Policki Dzień Przedsiębiorczości organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach, w którym udział weźmie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA jako wystawca. Zapraszamy do odwiedzin naszego stoiska przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć własną...

custom thumbnail Ruszają bony na innowacje – wsparcie dla najmniejszych firm

Ruszają bony na innowacje – wsparcie dla najmniejszych firm

Od dziś, tj. 18 maja przyjmowane są wnioski do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 Bon na innowacje. Wnioski będą przyjmowane przez PARP do 15 sierpnia 2009 roku, bądź do wyczerpania środków finansowych na rok 2009. Od dziś, tj. 18 maja przyjmowane są wnioski do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 Bon na innowacje. Wnioski będą przyjmowane...

custom thumbnail Ogłoszenie ZARR SA o przetargu nieograniczonym na pomoc doradczą w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Program

Ogłoszenie ZARR SA o przetargu nieograniczonym na pomoc doradczą w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Program

załączniki: Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz nr 1 do SIWZ Formularz nr 2 do SIWZ Formularz nr 3 do SIWZ Formularz nr 4 do SIWZ Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.05.2009 r. (numer ogłoszenia 149066-2009). Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  14.05.2009 r. (numer...

custom thumbnail INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości do 206 000 euro na pomoc doradczą w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” i Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dot. przetargu nieograniczonego o wartości do 206 000 euro na pomoc doradczą w...

custom thumbnail Zapytania dotyczącego treści SIWZ w zakresie pomocy doradczej w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości i Działania 3.4 Mikoprzedsiębiorstwa Zintegrow

Zapytania dotyczącego treści SIWZ w zakresie pomocy doradczej w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości i Działania 3.4 Mikoprzedsiębiorstwa Zintegrow

Pytanie 1: Zgodnie z punktem 6.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunkiem udziału w postępowaniu jest m.in. należyte wykonanie minimum trzech usług podobnych w zakresie pomocy doradczej w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania. Firma jest Spółką doradztwa podatkowego świadczącą m.in. usługi okresowego rozliczania podatku VAT oraz...

custom thumbnail Ogłoszenie ZARR SA o zmianie w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na pomoc doradczą w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Ogłoszenie ZARR SA o zmianie w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na pomoc doradczą w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana z dnia 06.05.2009r. – Ogłoszenie, – Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana z dnia 06.05.2009r. – Powyższa zmiana staje się częścią SIWZ wiążącą dla wykonawcy, – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, – Formularz nr 1 do SIWZ – Formularz nr 2 do SIWZ – Formularz nr 3...

custom thumbnail Ogłoszenie ZARR SA o zmianie w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na pomoc doradczą w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębi

Ogłoszenie ZARR SA o zmianie w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na pomoc doradczą w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębi

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana z dnia 06.05.2009r. – Ogłoszenie, – Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana z dnia 06.05.2009r. – Powyższa zmiana staje się częścią SIWZ wiążącą dla wykonawcy, – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, – Formularz nr 1 do SIWZ – Formularz nr 2 do SIWZ – Formularz nr 3...

custom thumbnail Ogłoszenie ZARR SA o przetargu nieograniczonym na pomoc doradczą w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR na terenie wojew

Ogłoszenie ZARR SA o przetargu nieograniczonym na pomoc doradczą w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR na terenie wojew

załączniki: Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz nr 1 do SIWZ Formularz nr 2 do SIWZ Formularz nr 3 do SIWZ Formularz nr 4 do SIWZ Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2009-05-04 (numer ogłoszenia 132714).

custom thumbnail Ogłoszenia ZARR SA o przetargu nieograniczonym na pomoc doradczą w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” i 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR na tereni

Ogłoszenia ZARR SA o przetargu nieograniczonym na pomoc doradczą w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” i 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR na tereni

załączniki: Ogłoszenie SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Formularz nr 1 do SIWZ Formularz nr 2 do SIWZ Formularz nr 3 do SIWZ Formularz nr 4 do SIWZ Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2009-05-04 (numer ogłoszenia 132744). Pliki: Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.docx Załącznik nr 1 – Kalkulacja cenowa.docx Zaproszenie do...