Galerie

Wizyta studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, 15.06.2015 r.

W dniu 15 czerwca br., ZARR S.A. gościła grupę studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z kierunku Geoanalityka. Wizyta odbyła się z inicjatywy dr. Tadeusza Bocheńskiego z Katedry Badań Miast i Regionów Wydziału Nauk o Ziemi US w ramach ćwiczeń terenowych pt. Metody badań terenowych gospodarki.W czasie spotkania, goście zapoznali się z obszarami działania Agencji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła...

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Dorosłość, samodzielność, praca”

27 maja 2015 r., na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Dorosłość, samodzielność, praca” realizowany przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencję otworzyło wystąpienie dr Magdaleny Kotnis, Prezes Zarządu ZARR S.A., która przedstawiła genezę...

Konferencja „Środki UE szansą na rozwój współpracy nauka-biznes”

7 maja 2015r., na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie, odbyła się konferencja pt. „Środki UE szansą na rozwój współpracy nauka-biznes”. Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dr Magdalena Kotnis w swoim wystąpieniu scharakteryzowała współpracę świata nauki i biznesu w kontekście nowej perspektywy finansowej oraz współpracy ZARR...

Pomorze Zachodnie atrakcyjne dla inwestorów

http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,17563392,Nie_jestesmy_Polska_C__Juz_predzej_Polska_A_minius.html Rozmowa z Magdaleną Kotnis, prezesem Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A http://baltic.info.pl/archiwum-szczecin/284-pomorze-zachodnie-atrakcyjne-dla-inwestorow

Wizyta studyjna Agencji Rozwoju Regionalnego „Północ” z Mołdawii

W dniu 17 lutego 2015 r. ZARR S.A. gościła przedstawicielstwo Agencji Rozwoju Regionalnego „Północ” z Mołdawii. Wizyta zorganizowana została w związku z realizacją przez Instytut Niemiec i Europy Północnej projektu „Szkolenie trenerów z opracowywania lokalnych/sektorowych/regionalnych planów i strategii”, współfinansowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu „Przemiany w Regionie” – RITA. Spotkanie było okazją...

Konferencja „Kobiety w zarządach i organach nadzorczych spółek. Czy to się opłaca?”

5 lutego 2015 r., na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie, odbyła się zorganizowana przez ZARR S.A. konferencja pt. „Kobiety w zarządach i organach nadzorczych spółek. Czy to się opłaca?”. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w biznesowych gremiach decyzyjnych, który...

Współpraca z Zachodniopomorskim Klastrem Medycznym iSynergia

Dnia 30 października 2014 roku Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przystąpiła do Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego iSynergia. Współpraca będzie obejmowała wspieranie rozwoju podmiotów działających na rzecz sektora medycznego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Dnia 4 grudnia 2014 roku w Radisson Blue odbyła się konferencja z udziałem Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Podczas wystąpienia Prezes Zarządu dr Magdaleny...

Sztuka teatralna pt. „Wizje i rewizje, czyli unijne blaski i cienie”

Podczas gali wystawiono sztukę teatralną pt. „Wizje i rewizje, czyli unijne blaski i cienie”, w której poruszona jest problematyka wdrażania funduszy unijnych. W sztuce tej humorystycznie  przedstawione są z jednej strony problemy i punkt widzenia przedsiębiorców realizujących projekty unijne oraz z drugiej strony, specyfikę pracy osób rozliczających te projekty.Scenariusz sztuki napisali: Magdalena Kotnis, Michał Janicki.W...

Konferencja pt. „Strategia Europa 2020 a rozwój regionu Pomorza Zachodniego”

W ramach obchodów odbyła się konferencja pt. „Strategia Europa 2020 a rozwój regionu Pomorza Zachodniego”. Podczas tego spotkania  przedstawiono kierunki wdrażania funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zaprezentowano instytucje wiodące, które do tej pory wdrażały unijne instrumenty  finansowe w regionie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki, biznesu, instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawiciele...