RPO WZ 2014-2020

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie realizuje projekt w ramach umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.01.00-32-K003/16-00 pod tytułem „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” w...

Paszport do przedsiębiorczości

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Celem projektu jest dostarczenie kompleksowego wsparcia dla osób, które zamierzają rozpocząć...

Nowoczesny Sprzedawca

  Celem projektu „Nowoczesny sprzed@wca” jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób po 45 roku życia, niepracujących, niezarejestrowanych jako bezrobotne przez okres...

Sprzedawca w dobie innowacji

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych pracujących w zawodzie sprzedawcy do potrzeb regionalnego rynku pracy, zwiększenie ich atrakcyjności na rynku...

Dorosłość, samodzielność, praca

    Projekt „Dorosłość, samodzielność, praca” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe...

Spółdzielnie dla przedsiębiorczych

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zamierzających założyć spółdzielnię socjalną. Celem projektu jest wzrost do VI 2013 poziomu aktywności zawodowej mieszkańców...