Bezpieczny Klient

Celem projektu „Bezpieczny klient” jest podniesienie dotychczasowych i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych pracowników (w tym kadry zarządzającej) dużych przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, w zakresie obsługi klienta oraz systemu zapewniania bezpieczeństwa. Realizacja projektu przewiduje udzielenie wsparcia szkoleniowego dotyczącego m.in.: obsługi programów monitorowania, obsługi klienta niepełnosprawnego, zarządzania różnorodnością (w tym pracownikiem niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie), zarządzania personelem w dużym przedsiębiorstwie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej informacji na: http://bezpiecznyklient.www.zarr.com.pl/

Data opublikowania: 22:10, wrzesień 16, 2012

Kategorie:

Ostatnie aktualności