Dorosłość, samodzielność, praca

 

 

Projekt „Dorosłość, samodzielność, praca” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowany projekt jest nowatorskim podejściem do problemu kryzysu wejścia w samodzielność, związanego z poszukiwaniem pierwszej pracy przez wychowanków domów dziecka oraz młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat, poprzez stymulowanie odpowiednich zachowań w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście na rynek pracy, w trakcie tego procesu oraz w początkowym okresie zatrudnienia.

Grupę docelową projektu stanowi grupa użytkowników oraz odbiorców wypracowanej w ramach projektu wczesnej metody interwencji socjalnej, na którą składają się:

Użytkownicy:

– publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej,

– publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy,

– przedsiębiorcy.

Odbiorcy:

– wychowankowie domów dziecka,

– młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat.

Data opublikowania: 08:43, listopad 29, 2012

Kategorie:

Ostatnie aktualności