Bezpieczny Klient

Celem projektu „Bezpieczny klient” jest podniesienie dotychczasowych i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych pracowników (w tym kadry zarządzającej) dużych przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, w zakresie obsługi...

Nowoczesny Sprzedawca

Celem projektu „Nowoczesny sprzed@wca” jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób po 45 roku życia, niepracujących, niezarejestrowanych jako bezrobotne przez okres co...

Paszport do Przedsiębiorczości 2010

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Celem projektu jest dostarczenie kompleksowego wsparcia dla osób, które zamierzają rozpocząć...

Regionalny Punkt Konsultacyjny

Na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni funkcję Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w województwie zachodniopomorskim. Zadania Regionalnego Punktu Konsultacyjnego:...

Sieć PK w regionie

W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje Zachodniopomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych świadczących bezpłatne usługi dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, którą tworzy 5 Punktów Konsultacyjnych (1...

Regionalna Instytucja Finansująca

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie zachodniopomorskim i na szczeblu regionalnym administruje środkami Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych...

św. Ducha

Oferta wynajmu powierzchni biurowych zlokalizowanych przy ul. Świętego Ducha 2 w Szczecinie Proponujemy Państwu atrakcyjne powierzchnie biurowe do wynajęcia zlokalizowane w Szczecinie przy ul. Świętego...

Stoisława

Oferta wynajęcia w Szczecinie powierzchni biurowych zlokalizowanych przy ul. Stoisława 2 należących do Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Proponujemy Państwu atrakcyjne powierzchnie biurowe do wynajęcia...

MORIS

MORIS     Projekt „Regionalny system monitoringu zasobów i procesów innowacyjnych” – MORIS realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z Działania 2.6...