BSR-InnoNet

ZARR SA partnerem krajowym w projekcie BSR InnoNet               28-29 września 2006 roku w Rydze odbyło się seminarium inauguracyjne...

MORIS

Regionalny system monitoringu zasobów i procesów innowacyjnych   Głównym celem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu pozyskiwania i analizy informacji o zasobach i procesach innowacyjnych w...

Kobieta Przedsiębiorcza

„KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA –  ŻADNEJ PRACY SIĘ NIE BOI” Projekt ten został przygotowany przez pracowników Biura Rozwoju Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. i otrzymał dofinansowanie z Sektorowego...

PO IG

Informacje podstawowe Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane będą projekty innowacyjne...

SPO-WKP

Informacje podstawowe Celem Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw jest Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. SPO...

ZPORR

Informacje podstawowe Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata...

Paszport do przedsiębiorczości 2012

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Celem projektu jest dostarczenie kompleksowego wsparcia dla osób, które zamierzają rozpocząć...