Paszport do Przedsiębiorczości 2010

paszportProjekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Celem projektu jest dostarczenie kompleksowego wsparcia dla osób, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą, zapewnienie trwałości i ciągłości funkcjonowania wspieranych przedsiębiorstw w pierwszym roku ich istnienia, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm i upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu wspierania rozwoju samozatrudnienia.

Więcej informacji http://paszport2010.www.zarr.com.pl

Data opublikowania: 22:06, wrzesień 16, 2012

Kategorie:

Ostatnie aktualności