Paszport do przedsiębiorczości

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Celem projektu jest dostarczenie kompleksowego wsparcia dla osób, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą, zapewnienie trwałości i ciągłości funkcjonowania wspieranych przedsiębiorstw w pierwszym roku ich istnienia, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm i upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu wspierania rozwoju samozatrudnienia.

 

Data opublikowania: 10:53, luty 28, 2013

Kategorie:

Ostatnie aktualności