Regionalna Instytucja Finansująca

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie zachodniopomorskim i na szczeblu regionalnym administruje środkami Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Przy realizacji zadań współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. bierze udział we wdrażaniu następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 – 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac

Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Priorytet 5 Dyfuzja innowacji
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Poddziałanie 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej

Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Pilotaż Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

Obsługa Programu obejmuje promocję, udzielanie informacji, przyjmowanie i ocenę wniosków, a także nadzorowanie  realizacji projektu i wykorzystania pomocy finansowej.

Działalność Regionalnej Instytucji Finansującej jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Data opublikowania: 21:12, październik 5, 2011

Kategorie:

Ostatnie aktualności