Regionalny Punkt Konsultacyjny

Na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni funkcję Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w województwie zachodniopomorskim.

Zadania Regionalnego Punktu Konsultacyjnego:

1. Świadczenie usług informacyjnych na rzecz przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
2. Koordynacja współpracy prac w ramach sieci Punktów Konsultacyjnych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w tym:
  • organizowanie i prowadzenie spotkań regionalnych sieci PK,
  • organizowanie i prowadzenie sesji informacyjnych dla konsultantów PK,
  • koordynowanie działań z zakresu analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  • zbieranie i aktualizowanie informacji nt. dostępnych w regionie form finansowania zewnętrznego prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępnych form wsparcie i udostępnianie ich Lokalnym PK,
  • organizowanie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi PK,
  • rozpowszechnianie materiałów informacyjnych,
  • koordynowanie na terenie województwa współpracy sieci PK z innymi instytucjami udzielającymi wsparcia dla przedsiębiorców,
  • współpraca z Radą Koordynacyjną KSU/KSI,
  • współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie pozyskiwania informacji o działaniach wspierających działalność gospodarczą przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym,
  • organizowanie i koordynowanie działań promujących ideę dostępności bezpłatnych usług informacyjnych.
3. Prowadzenie monitoringu działalności sieci PK na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Data opublikowania: 09:04, kwiecień 18, 2012

Kategorie:

Ostatnie aktualności