SPO-RZL

logo_efs logo_eu
Fundusze europejskie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników firm – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr.Nowoczesna globalna gospodarka stanowi rosnące wymagania przedsiębiorstwom. Rozwój przedsiębiorstwa, sprostanie wymogom konkurencji czy utrzymanie pozycji na rynku w coraz większym stopniu zależą od kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki to kompetencje, wiedza, umiejętności oraz kwalifikacje pracowników.

Polskie przedsiębiorstwa, jeśli planują skorzystać z pełnego otwarcia rynku Unii Europejskiej i chcą wziąć udział w wyścigu o lokalny, regionalny, krajowy i europejski czy globalny rynek, muszą docenić wartość posiadanego kapitału ludzkiego. Powinny więc inwestować w ten kapitał, a także kształtować go w sposób planowany i przemyślany.

UWAGA!!!

Do programu SPO RZL nie są już przyjmowane wnioski o dofinansowanie.

Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/index/88

Data opublikowania: 22:15, 10 maja, 2009

Kategorie:

Ostatnie aktualności