Spółdzielnie dla przedsiębiorczych

spoldzielnie_logo

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zamierzających założyć spółdzielnię socjalną. Celem projektu jest wzrost do VI 2013 poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez zwiększenie ich przedsiębiorczości o 6 spółdzielni socjalnych zarejestrowanych i działających na tym terenie, założonych przez 30 Uczestników/Uczestniczek projektu.

Osoby, które w ramach projektu zamierzają utworzyć spółdzielnie socjalną zostaną objęte różnorodnymi formami wsparcia, w tym:

  • doradztwem oraz szkoleniami umożliwiającymi uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i  prowadzenia spółdzielni socjalnej,
  • wsparciem finansowym na założenie spółdzielni socjalnej,
  • wsparciem pomostowym (doradczym i finansowym) przez okres pierwszych 6 do 12 miesięcy prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Więcej informacji: www.spoldzielnie.www.zarr.com.pl

Data opublikowania: 20:46, październik 10, 2012

Kategorie:

Ostatnie aktualności