Informacja o ograniczeniu naboru

W związku ze zbliżającym się wyczerpaniem limitu przeznaczonego na dofinansowanie usług rozwojowych, który w III kwartale 2020 roku wynosi 4 mln zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie), Operator informuje, że od dnia 09.07.2020 aż do odwołania lub wyczerpania limitu, będą rozpatrywane wyłącznie wnioski o dofinansowanie, w których uczestnikami będą osoby w wieku 50 lat i więcej (§7 ust.3a Regulaminu). Wnioski nie spełniające tego kryterium pozostaną bez rozpatrzenia.

Data opublikowania: 15:54, Lipiec 8, 2020

Kategorie:

Ostatnie aktualności