Linia pożyczkowa dla pośredników finansowych

O pożyczce

Linia Pożyczkowa przeznaczona jest na zwiększenie potencjału Pośredników Finansowych w zakresie wspierania rozwoju MŚP prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Co można sfinansować?

Linia Pożyczkowa może być udzielona na:

  • zapewnienie wyłącznie wkładu własnego Pośrednika Finansowego do dłużnych Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach programów (do)finansowanych z Polityki Spójności, w tym na spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej PF,
    albo
  • zapewnienie wkładu własnego Pośrednika Finansowego do dłużnych Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach programów (do)finansowanych z Polityki Spójności, w tym na spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej PF w wysokości nie większej niż 50 % wartości Linii Pożyczkowej i/lub udzielanie pożyczek służących wsparciu rozwoju MŚP prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z Metryką Produktu Finansowego (Akcja pożyczkowa Pośrednika Finansowego).

Dla kogo?

Produkt skierowany jest do Pośredników Finansowych posiadających siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz minimum 5-letnie doświadczenia w udzielaniu wsparcia zwrotnego/gwarancji przedsiębiorstwom z sektora MŚP z województwa zachodniopomorskiego, w tym minimum 3-letnie doświadczenie w udzieleniu pożyczek/poręczeń w ramach pomocy de minimis/pomocy publicznej w oparciu o umowy zawarte z dysponentem środków/podmiotem zarządzającym środkami przeznaczonymi na realizację wyżej wskazanych Instrumentów Finansowych.

Więcej informacji zapraszamy na stronę:

https://pozyczkizfr.zarr.com.pl/pozyczka/linia-pozyczkowa-dla-posrednikow-finansowych-nabor-otwarty/

Data opublikowania: 10:41, 11 kwietnia, 2024

Kategorie:

Ostatnie aktualności