Małgorzata Jacyna – Witt ma przeprosić za nieprawdziwe stwierdzenia na temat ZARR

Małgorzata Jacyna-Witt ma sprostować nieprawdziwe informacje i przeprosić Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego  SA za naruszenie jej wizerunku. Ma także zobowiązać się do  nieskładania nieprawdziwych oświadczeń w przyszłości  – orzekł Sąd Okręgowy w Szczecinie. – Przestrzeń publiczna nie może być areną bezkarnego szerzenia treści, które szkodzą ludziom i instytucjom – mówi prezes ZARR, Robert Michalski.  – Zarząd ZARR wkroczył na drogę sądową w poczuciu odpowiedzialności za dobre imię instytucji, która potrzebuje zaufania społecznego do wykonywania swoich statutowych zadań.

Zarząd Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wystąpił do sądu z powództwem w maju 2019 r. W jego ocenie Małgorzata Jacyna – Witt wypowiadając się publicznie o nadzorze i zarządzaniu Spółką , m.in. na antenie TVP 3 Szczecin oraz na swoim profilu na facebooku, naruszyła dobra osobiste ZARR S.A.

W programie telewizyjnym „Niedziałkowskiego 24a” wyemitowanym w dniu 10 lutego 2019 r. stwierdziła m.in. :

  • „nadzorowana przez marszałka z Platformy Obywatelskiej spółka przez cały 2018 r. nie posiadała właściwych procedur przy zarządzaniu 420 milionami złotych”,
  • „kwota 420 milionów złotych jest poza nadzorem społecznym i zarządzana jest bez żadnych procedur, bez żadnych regulaminów, które ustalałyby procedury zarządzania tego typu pieniędzmi”,
  • „pieniądze te zostały przejęte bez procedur, które obowiązywały wcześniej w Banku Gospodarki Krajowej”.

Jak podkreśla Zarząd Spółki, wszystkie te twierdzenia są nieprawdziwe i nie mogą pozostać bez reakcji.

Wyrok pierwszej instancji wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny zapadł w  dniu 19 marca 2020 roku .

Zobowiązuje Małgorzatę Jacynę-Witt do złożenia na profilu „Małgorzata Jacyna-Witt – polityk zachodniopomorski” znajdującym się na portalu facebook com. oraz na kanale telewizyjnym „TVP Szczecin” oświadczenia o następującej treści:

„Wskazane wyżej stwierdzenia są nieprawdziwe i przepraszam Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie za naruszenie jej wizerunku oraz zobowiązuję się nie składać podobnych nieprawdziwych oświadczeń w przyszłości”.

Post na profilu pozwanej winien być nieusuwany przez okres co najmniej jednego miesiąca, natomiast publikacja na kanale telewizyjnym „TVP Szczecin” winna zostać dokonana przez jednorazową publikację oświadczenia bezpośrednio przed lub bezpośrednio po wydaniu południowych wiadomości.

Dodatkowo Sąd nakazuje Małgorzacie Jacynie-Witt zapłatę kwoty 10 000,00 złotych (dziesięciu tysięcy) na rzecz Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz zasądza pozwanej zwrot kosztów procesu na rzecz ZARR S.A.

Wyrok jest nieprawomocny.

Data opublikowania: 11:01, Marzec 26, 2020

Kategorie: ,

Ostatnie aktualności