Niemal 40 mln zł dla MŚP!

W dniu 05.04.2024 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda podpisali z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. umowę na realizację projektu pt. „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP III” w ramach Działania 6.6. Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Operatorem środków Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) już od 2017 roku.

Celem projektu jest kolejne wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. zachodniopomorskiego (w tym osób samozatrudnionych, tj. prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) oraz pracowników zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach.

Dzięki realizacji projektu przedsiębiorcy i ich pracownicy zwiększą swoje kompetencje i kwalifikacje trwale zasilając kapitał ludzki województwa zachodniopomorskiego. Udział przedsiębiorstw w projekcie wpłynie na ich trwały wzrost i podniesienie konkurencyjności a co za tym idzie na kształtowanie lokalnego otoczenia biznesowego. Rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników MŚP dostosowanych bezpośrednio do potrzeb pracodawcy skutkować będzie lepszą adaptacją przedsiębiorców i ich pracowników do zmian w gospodarce.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania na poziomie 50%, 60% lub 80%  na realizację usługi rozwojowej. Refundacja kosztów udzielona zostanie na zakup  usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych obejmujących m.in.: szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej:

  • 1 100 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw
  • 4 400 pracowników mikro, małych, średnich przedsiębiorstw  (łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek)

Termin realizacji projektu: 01.02.2024 r. – 31.01.2027 r.
Wartość całkowita projektu: 39 073 529,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 33 212 499,65 zł

Wkrótce na stronie https://uslugirozwojowe.zarr.com.pl/ podamy więcej szczegółów dotyczących naboru wniosków dla przedsiębiorców.

Data opublikowania: 12:48, 11 kwietnia, 2024

Kategorie:

Ostatnie aktualności