O Spółce

Logo ZARR

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której  akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Celami statutowymi Agencji jest szeroko pojęta promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom.

Cel i misja

Celem ZARR S.A. jest stwarzanie warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, w tym wspieranie gospodarki, sfery socjalnej, infrastruktury technicznej, integracji społecznej, kultury lokalnej.

Misją ZARR S.A. jest realizacja działań inicjujących, wspierających oraz promujących zrównoważony rozwój regionalny.

Spółka kreuje i wdraża instrumenty finansowe Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju, które ułatwiają inwestorom dostęp do finansowania. Agencja zajmuje się również m.in. wspieraniem rozwoju innowacyjności, finansowaniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kojarzeniem partnerów dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą, m.in. poprzez udział w projektach międzynarodowych.

 

Zarząd spółki

Zdjęcie Arkadiusz Pawlak

Arkadiusz Pawlak

Zdjęcie Renata Zaremba

Renata Zaremba

Rada Nadzorcza

Łukasz Urbański – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Kęsik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Strzałkowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pracownicy

Sekretariat
Zdjęcie ..................................

..................................

91 432-93-21
zarzad@zarr.com.pl
Dyrektorzy
Zdjęcie Andrzej Starszak

Andrzej Starszak

512-205-184
a.starszak@zarr.com.pl
Zdjęcie Jolanta Wolniak

Jolanta Wolniak

512-205-275
j.wolniak@zarr.com.pl
Zdjęcie Edyta Wiśniowiecka

Edyta Wiśniowiecka

504 371 044
e.wisniowiecka@zarr.com.pl
Doradcy przedsiębiorcy – Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP II”
Zdjęcie Grzegorz<br /> Depczyński

Grzegorz
Depczyński

512-205-700
g.depczynski@zarr.com.pl
Zdjęcie Agnieszka Sieradzka-Hajduk

Agnieszka Sieradzka-Hajduk

512-205-708
a.sieradzka@zarr.com.pl
Zdjęcie Jolanta Chełstowska

Jolanta Chełstowska

512-205-810
j.chelstowska@zarr.com.pl
Zdjęcie Iwona Król

Iwona Król

506 910 585
i.krol@zarr.com.pl
Zdjęcie Monika Niewiadomska

Monika Niewiadomska

506 907 284
m.niewiadomska@zarr.com.pl
Doradcy przedsiębiorcy – pożyczki
Zdjęcie Krzysztof <br/>Bałkowski

Krzysztof
Bałkowski

512-205-846
k.balkowski@zarr.com.pl
Zdjęcie Agnieszka Głodkowska

Agnieszka Głodkowska

512-205-545
a.glodkowska@zarr.com.pl