Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Modyfikacja ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości oznaczonych jako działki 5/82, 5/86, 5/87, w zakresie zmiany numeru konta, na które należy wpłacić wadium oraz terminu wniesienia wadium.

 

Niezabudowana działka gruntu zlokalizowana w obrębie Pogodno 126 – działka 5/82
Niezabudowana działka gruntu zlokalizowana w obrębie Pogodno 126 – działka 5/86
Niezabudowana działka gruntu zlokalizowana w obrębie Pogodno 126 – działka 5/87

Data opublikowania: 12:41, Lipiec 1, 2019

Kategorie:

Ostatnie aktualności