Podpisanie dwóch kolejnych umów na Pożyczkę Miejską

ZARR S.A. rozstrzygnął przetarg na Pożyczkę Miejską udzielaną ze środków powierzonych ZARR S.A. w zarządzanie przez Samorząd Województwa.

W dniu 30 lipca 2021 roku Zarząd ZARR S.A. podpisał dwie  Umowy Operacyjne I Stopnia na świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającą na udzielaniu i kompleksowej obsłudze produktu finansowego – Pożyczka Miejska, z których:

  • 3 000 000 zł trafiło do Stargardzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie,
  • 4 000 000 zł trafiło do Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z Wałbrzycha.

Pożyczka Miejska jest przeznaczona na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji/ modernizacji/ adaptacji/ zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa Budowlanego lub ich zespołów,  zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, realizowanych na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych Programach Rewitalizacji.

Z pożyczki miejskiej będą mogły skorzystać wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.

Data opublikowania: 11:54, sierpień 2, 2021

Kategorie:

Ostatnie aktualności