Podpisanie umowy na Pożyczkę Miejską

ZARR S.A. rozstrzygnął przetarg na Pożyczkę Miejską udzielaną ze środków powierzonych ZARR S.A. w zarządzanie przez Samorząd Województwa.

8 000 000 zł trafiło do Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z.o.o., z którym w dniu 19.07.2021 zawarliśmy Umowę Operacyjną I Stopnia na świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającą na udzielaniu i kompleksowej obsłudze produktu finansowego – Pożyczka Miejska.

Pożyczka Miejska jest przeznaczona na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji/ modernizacji/ adaptacji/ zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa Budowlanego lub ich zespołów,  zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, realizowanych na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych Programach Rewitalizacji.

Z pożyczki miejskiej będą mogły skorzystać wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.

Data opublikowania: 08:37, lipiec 21, 2021

Kategorie:

Ostatnie aktualności