Pożyczki

 


 

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi działalność pożyczkową poprzez utworzony z dniem 14 września 2012 roku Zachodniopomorski Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości (ZFWP).

Celem ZFWP jest wspomaganie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, bądź prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ułatwienie im dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek. Pożyczki udzielane są ze środków własnych Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz środków Funduszy Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.