Pożyczki

 


 

 

Zachodniopomorski Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości (ZFWP) został utworzony w 2012 r. przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem Funduszu jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, bądź prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ułatwienie im dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

ZFWP aktualnie realizuje projekty pożyczkowe w ramach Inicjatywy JEREMIE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Projekty pożyczkowe są na etapie wygaszania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013