Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” – dokumenty do pobrania

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” realizowany w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr  RPZP.06.01.00-32-K003/16-00.

Dokumenty do pobrania:

  1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
    1. Zał. nr 1 do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1.1.1 Załącznik nr 1 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MMŚP

1.1.2     Zał. nr 2 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

1.1.3     Zał. nr 3a do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Formularz de minimis

1.1.4     Zał. nr 3b do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Formularz de minimis

1.1.5     Zał. nr 3c do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Formularz de minimis

1.1.6     Zał. nr 4 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO FORMULARZ UCZESTNIKA USŁUGI ROZWOJOWEJ

1.1.7     Zał. nr 6 OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INSTRUKCJĄ ZA POŚREDNICTWEM  BUR

 

  1. Zał. nr 2 do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  UMOWA O PRZYZNANIU WSPARCIA

 

    1. Zał. nr 5 do UMOWY O PRZYZNANIU WSPARCIA   WYKAZ UCZESTNIKÓW
    2. Zał. nr 6 do UMOWY O PRZYZNANIU WSPARCIA   ROZLICZENIE WSPARCIA

Pliki:

Data opublikowania: 22:29, lipiec 31, 2017

Kategorie:

Ostatnie aktualności